مشاهده اطلاعات مدیران

سوابق تحصیلی

  • فوق لیسانس طبیعت گردی دانشگاه علم و فرهنگ

سوابق مدیریتی و اجرائی

درج سوابق و تجربیات مدیریتی و کاردانی
مرکز/سازمان نام واحد سازمان عنوان شغل سال-ماه شروع
وزارت جهاد   مسوول اجرایی معاونت وام  71
    مسوول امور شعب   
    رئیس حوزه ریاست   
    مدیر شعبه میدان جهاد 80
سازمان تاکسیرانی    مسوول امور اداری منترل وخطوط  84
    جانشین اداره کنتر وخطوط   
    معاون منطقه 8 تاکسیرانی   
    ناظر وممیز مناطق 22 گانه   
    مدیر تاکسیرانی منطقه 19  
    مدیرتاکسیرانی منطقه 4  
    مدیر تاکسیرانی منطقه 9  
    جانشین معاونت فنی  وبهره برداری ومدیر امور شرکت ها  
    معاون فنی وبهره برداری   

 

image
مهدی ابراهیمی
سمت : معاون فنی وبهره برداری