نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:547
تاریخ انتشار: 09/23/2019 01:57:06 ب.ظ
زنگ آغاز سال تحصیلی در مجتمع استثنائي شهيد اتقائي در منطقه١٥ با حضور مدیران تاکسیرانی منطقه نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی در مجتمع استثنائي شهيد اتقائي در منطقه١٥ با حضور مدیران تاکسیرانی منطقه نواخته شد
print
rating
  نظرات