نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:472
تاریخ انتشار: 02/04/2019 09:00:11 ق.ظ
ملاقات مردمی تاکسیرانان با معاونین سازمان تاکسیرانی برگزار شد

ملاقات مردمی تاکسیرانان با معاونین سازمان تاکسیرانی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ ملاقات مردمی تاکسیرانان با معاونین سازمان تاکسیرانی برگزار شد. در این ملاقات درخواست تاکسیرانان بررسی و به معاونین مربوطه ارجاع شد و معاونین سازمان طبق ضوابط و قوانین، به مشکلات تاکسیرانان رسیدگی کردند.print
rating
  نظرات