نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:457
تاریخ انتشار: 09/25/2018 12:41:30 ب.ظ
تغییر مدیران مناطق سازمان تاکسیرانی تهران

تغییر مدیران مناطق سازمان تاکسیرانی تهران

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در احکامی جداگانه مدیران مناطق 2، 6، 7 و 12 را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران، به جهت استفاده از تجربیات مدیران مناطق تاکسیرانی در دیگر مناطق، چهار مدیر منطقه را منصوب کرد.

اصغر افشار به عنوان مدیر تاکسیرانی منطقه 2 به جای مزدک احمدی نژاد معرفی شد.

محمدرضا اسماعیلی آریا به جای رضا جاهدی به سمت مدیر تاکسیرانی منطقه 6  منصوب شد.

حسین شاطری به‌عنوان مدیر تاکسیرانی منطقه 7 جایگزین اصغر افشار شد.

کامیار مربی هروی نیز به عنوان مدیر تاکسیرانی منطقه 12 به جای مجید عمرانی منصوب شد.


print
rating
  نظرات