نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:281
تاریخ انتشار: 09/01/2018 12:00:12 ب.ظ
رسیدگی به درخواست تاکسیران منطقه 7

رسیدگی به درخواست تاکسیران منطقه 7

در ملاقات تاکسیرانان منطقه هفت که با مدیران مربوطه روز دوشنبه - 5 شهریور - برگزار شد به درخواست تاکسیرانان این منطقه رسیدگی شد.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در این جلسه که با حضور افشار مدیر تاکسیرانی منطقه 7، شاطری معاون منطقه و اکبر تیموری مدیرعامل شرکت راه پویان پایتخت سیر برگزار شد به درخواست تاکسیرانان رسیدگی شد. این درخواست ها به ترتیب فراوانی با موضوع برگزاری کارگروه هیات انضباطی، تغییر کاربری و رفع مشکلات مطروحه بود.

print
rating
  نظرات