نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:649
تاریخ انتشار: 07/01/2018 03:09:52 ب.ظ
تغییر مدیران مناطق سازمان تاکسیرانی تهران

تغییر مدیران مناطق سازمان تاکسیرانی تهران

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در احکامی جداگانه مدیران مناطق 8، 15، 17 و 22 را منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران، به جهت استفاده از تجربیات مدیران مناطق تاکسیرانی در دیگر مناطق، چهار مدیر منطقه را منصوب کرد. 
محمدحسین احصایی به عنوان مدیر تاکسیرانی منطقه 8 به جای سیدجواد هاشمی معرفی شد.

سیدجواد هاشمی به جای امیر نعمتی به سمت مدیر تاکسیرانی منطقه 15  منصوب شد.
وحید اسدی به‌عنوان مدیر تاکسیرانی منطقه 17 جایگزین مهدی احمدی دستجردی شد.

علی قاسمی بستی نیز به عنوان مدیر تاکسیرانی منطقه 22 به جای وحید اسدی منصوب شد.print
rating
  نظرات