نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:244
تاریخ انتشار: 06/02/2018 12:02:07 ب.ظ
کسب امتیاز مطلوب حسابرسی برای سازمان تاکسیرانی در سال 97

کسب امتیاز مطلوب حسابرسی برای سازمان تاکسیرانی در سال 97

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برای ششمین سال مالی متوالی موفق به دریافت گزارش مطلوب از حسابرس مستقل و بازرس قانونی گردید .به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ مجمع سالیانه سازمان در روز شنبه مورخ 97/03/12 در دفتر معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با حضور آقای حسینی مکارم و آقای پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و اعضای هیئت عامل، مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمان ها، بازرس قانونی و حسابرس مستقل و معاونین سازمان برگزار گردید

در ابتدا علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان گزارش مدیریتی جامعی از عملکرد یک ساله این سازمان ارائه و به بیان چشم انداز برنامه های آینده سازمان پرداخت. در ادامه نیز انوری معاون مالی و اداری نیز گزارش جامعی از عملکرد مالی این سازمان براساس صورت های مالی حسابرسی شده ارائه کرد

همچنین بازرس قانونی و حسابرس مستقل، گزارش حسابرسی این سازمان که برای ششمین سال متوالی مطلوب اخذ شده را قرائت کرد و پس از آن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 96/12/29 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و سایر رویدادهای مالی سال مذکور به تصویب مجمع (شورا) رسید.

در پایان نیز معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از کلیه مدیران و کارکنان حوزه معاونت مالی و اداری سازمان به لحاظ تلاش و خدمات ارزنده آنان در سال 96 که منجر به اخذ گزارش مطلوب از حسابرس مستقل شده است تشکر و قدردانی نمودند .

print
rating
  نظرات