نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:281
تاریخ انتشار: 05/08/2018 10:52:50 ق.ظ
گزارش تصویری خدمات رایگان تاکسیرانی به بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب

گزارش تصویری خدمات رایگان تاکسیرانی به بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب


 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ در راستای برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سازمان تاکسیرانی ، برای جابجائی و تسهیل در تردد بازدید کنندگان در محوطه داخلی مصلی امام خمینی (ره)، تعداد 20 دستگاه تاکسی ون ویژه بصورت رایگان و 200 دستگاه تاکسی به تفکیک اینترنتی و تلفنی بصورت دربستی در طول مدت برگزاری نمایشگاه مستقر کرده و  4 خط تاکسی نیز جهت جابجایی شهروندان از مصلی تهران به میادین اصلی شهر (رسالت- انقلاب- صنعت و آزادی) در پارکینگ شماره 15 مصلی  امام خمینی(ره) مستقر بودند.

print
rating
  نظرات