نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:89
تاریخ انتشار: 04/25/2018 01:51:21 ب.ظ
برگزاري كارگروه انضباطي تاكسيرانان مناطق 2 و 18

برگزاري كارگروه انضباطي تاكسيرانان مناطق 2 و 18به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ آخرین جلسه کارگروه انضباطی سال 96 روز دو شنبه مورخ 96/12/15 برگزار شد.

این جلسه در خصوص بررسی تخلفات تاکسیرانان تحت نظارت شرکت آریا درمناطق 2و18و نیز رسیدگی به شکایات اعلام شده 1888 با حضور  مزدک احمدی نژاد مدیر دفتر تاکسیرانی منطقه 2 ، محمد حیدری مدیر دفتر تاکسیرانی منطقه 18 ، اسدالله سعادتی نماینده تاکسیرانان منطقه 2 و تعدادی از مدیران شرکت آریا در دفتر مرکزی شرکت به مدت 2 ساعت برگزار شد.

در این جلسه با برگزاری کارگروه هیات انضباطی تاکسیرانان، به 23 پرونده تخلف موجود رسیدگی و بر اساس قانون پس از شنیدن دفاعیات، آرای مشورتی صادر و به دفتر هیات انضباطی مرکز ارسال شد.

print
rating
  نظرات