نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:968
تاریخ انتشار: 04/10/2018 01:23:11 ب.ظ
دریافت معاینه فنی برتر برای تردد تاکسی ها در محدوده طرح ترافیک الزامی نیست

دریافت معاینه فنی برتر برای تردد تاکسی ها در محدوده طرح ترافیک الزامی نیستبه گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ به رغم آنکه شایعاتی مبنی بر ممنوعیت ورود تاکسی ها به محدوده طرح ترافیک و یا الزام دریافت معاینه فنی برتر از سوی تاکسیرانان در طرح جدید ترافیک شهر تهران مطرح شده است، اما مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی با تکذیب این موضوع گفت:  فعالیت تاکسی های پایتخت در مدل جدید ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران به مانند گذشته خواهد بود.

سیدامیر سیدهنجن ادامه داد: طبق لایحه ای که شهرداری تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک درخصوص مدل جدید ورود به محدوده طرح ترافیک تنظیم کرده است، تاکسی های فعال در سیستم حمل و نقل عمومی که دارای پروانه فعالیت هوشمند معتبر از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران می باشند، مجاز به ورود به محدوده طرح ترافیک هستند.

وی تاکید کرد: تاکسی های فعال در شهر تهران می بایست طبق زمان بندی های سنوات گذشته معاینه فنی خود را جهت ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران دریافت کنند اما الزامی برای دریافت معاینه فنی برتر وجود ندارد.

به گفته مدیر روابط عمومی تاکسیرانی، تاکسی هایی که چارچوب کاری بدون نقص داشته و پروانه فعالیت هوشمند آنها توسط سازمان تاکسیرانی تمدید شده و اطلاعات شخصی و خودرویی آنها در سامانه سیما تاکسی سازمان ثبت شده باشد، مشکلی در ورود به محدوده طرح ترافیک براساس طرح جدید شهرداری تهران نخواهند داشت و الزامی برای دریافت معاینه فنی برتر ندارند.

print
rating
  نظرات