نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:248
تاریخ انتشار: 02/26/2018 12:40:56 ب.ظ
نصب تابلوهاي استاندارد جديد خطوط منطقه 1

نصب تابلوهاي استاندارد جديد خطوط منطقه 1به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ به منظور ايجاد وحدت رويه در تابلو گذاري ايستگاه هاي تاكسي در پايانه هاي تاكسيراني و معابري كه ايستگاه تاكسي در آن واقع شده است ، برخي از تابلوهاي قديمي ايستگاه هاي تاكسي منطقه 1 كه نياز به تعويض داشته اند از خطوط مد نظر جمع آوري و تابلوهاي جديد جايگزين آن گردید.

print
rating
  نظرات