نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:503
تاریخ انتشار: 12/16/2017 11:46:17 ق.ظ
جایگزینی مینی بوس های فرسوده با تاکسی در منطقه 20

جایگزینی مینی بوس های فرسوده با تاکسی در منطقه 20به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ طرح نوسازی مینی بوس‌های فرسوده که از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار داشته اکنون در منطقه 20 در حال انجام است.

با عنايت به صورتجلسه مربوطه، ميني بوس هاي خط گلحصار- شهرري جمع آوري شده و خط تاكسي 2029 گلحصار- ابتداي خيابان بهشتي به خيابان آستانه(پاركينگ شهرري) بعنوان جايگزين خط مذكور قرار گرفت.
نصب تابلوهاي استاندارد جديد  خطوط منطقه 20   

به منظور ايجاد وحدت رويه در تابلو گذاري ايستگاه هاي تاكسي در پايانه هاي تاكسيراني و معابري كه ايستگاه تاكسي در آن واقع شده است و همچنين به منظور بستر سازي جهت اعمال قانون توسط پليس راهور، برخي از تابلوهاي قديمي ايستگاه هاي تاكسي منطقه 20 كه نياز به تعويض داشته اند از خطوط مد نظر جمع آوري و تابلوهاي جديد جايگزين آن گرديد.

print
rating
  نظرات