نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:106
تاریخ انتشار: 12/13/2017 03:54:22 ب.ظ
اجرای طرح ساماندهی و مطالعات خطوط در منطقه 17

اجرای طرح ساماندهی و مطالعات خطوط در منطقه 17

طرح ساماندهی و مطالعات خطوط تاکسی های منطقه 17 آغازگردید.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، طرح ساماندهی ومطالعات خطوط 15 خط فعال تاکسی های منطقه17 آغازگردید
.

در این طرح که با همکاری و نظارت دفتر تاکسی منطقه17 آغازگردید، مشاورین شرکت مربوطه از ساعات ابتدایی صبح تا ساعت 7 شب که معمولا ساعت پیک تقاضای سفر می باشد، در خطوط مورد نظر مستقرگردیده و با گرفتن آمار مسافرین و ورود خروج تاکسیرانان، نسبت به بررسی نقاط ضعف وکمبود تاکسی اقدام نموده و با جمع بندی آن و طرح درکمیسیون های مربوطه تصمیم لازم اتخاذ می گردد.

print
rating
  نظرات