نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:399
تاریخ انتشار: 06/12/2017 02:41:48 ب.ظ
کسب امتیاز مطلوب حسابرسی برای سازمان تاکسیرانی در سال 95

کسب امتیاز مطلوب حسابرسی برای سازمان تاکسیرانی در سال 95

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران براي پنجمين سال مالي متوالي موفق به دريافت گزارش مطلوب از بازرس قانوني و حسابرس مستقل گرديد.


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ مجمع ساليانه سازمان در روز سه شنبه مورخ 16/3/96 در دفتر معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با حضور اعضاي هيأت عامل، مديركل امور مجامع و شوراهاي سازمانها، بازرس قانوني و حسابرس مستقل و ديگر مديران اين سازمان برگزار گرديد، ابتدا معاونين برنامه ريزي و توسعه شهري و مالي و اداري سازمان گزارش مديريتي جامعي از عملكرد يكساله سازمان ارائه نموده و آنگاه پس از استماع گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل درخصوص صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30/12/95 و اظهارنظر مطلوب صورتهاي مالي و ساير رويدادهاي مالي سال 1395 به تصويب مجمع عمومي ساليانه رسيد.

در پايان نيز معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از كليه مديران و كاركنان حوزه معاونت مالي و اداري سازمان به لحاظ تلاش و خدمات ارزنده آنان در سال 1395 و اخذ گزارش حسابرسي مطوب تشكر و قدرداني نمودند.

 

print
rating
  نظرات