نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:1170
تاریخ انتشار: 12/28/2016 01:19:44 ب.ظ
بررسی تخلفات تاکسیرانان تحت نظارت شرکت افق سیر آریا

بررسی تخلفات تاکسیرانان تحت نظارت شرکت افق سیر آریا


جلسه کارگروه هیأت انضباطی تاکسیرانان شرکت افق سیر آریا درمنطقه 2 صورت گرفت.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ جلسه کارگروه هیأت انضباطی تاکسیرانان شرکت افق سیر آریا با حضور احمدی نژاد مدیر دفتر تاکسیرانی منطقه 2 و نماینده سازمان، نادری مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت افق سیر آریا و قنبر آصفی نماینده تاکسیرانان و تاکسیداران منطقه در تاریخ 5 دی ماه برگزار شد.

در این جلسات که مطابق با تقویم هفتگی شرکت برگزار می گردد، اعضای کارگروه هیات انضباطی تاکسیرانان، 16 پرونده تخلف تاکسیرانان رسیدگی و بر اساس قانون پس از شنیدن دفاعیات متخلفان، آرای مشورتی برای آنان صادر و به دفتر هیات انضباطی مرکز ارسال شد.

print
rating
  نظرات