EN

مشروح خبر

تعداد بازدید:1017
تاریخ انتشار: 1394/8/11 11:24:0

آگهی مزایده عمومی

مزایده عمومی بهره برداری از امکانات ورزشی موجود در مجموعه ورزشی خانواده


سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در نظر دارد بهره برداری از امکانات مجموعه ورزشی و رفاهی خانواده واقع در : خیابان خاوران- خیابان شاهد- ضلع شرقی فرهنگسرای خاوران مشتمل بر 2 استخر و سونا و جکوزی مخصوص آقایان و بانوان- 2 باب تالار پذیرایی -پارکینگ مجاور مجموعه و سینمای چهار بعدی را برای مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص(حقیقی و حقوقی) واجد شرایط علاقه مند که دارای توانمندی مالی و تجارب مفید و موثر در زمینه بهره برداری از اماکن ورزشی (وفق شرایط اختصاصی مزایده) می باشند واگذار نماید.

قیمت پایه اعلامی از سوی هیات کارشناسی : 1.120.000.000 ریال )ماهیانه)

مهلت اخذ و ارائه اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی لغایت 10 روز.

محل دریافت اسناد مزایده : امور قراردادهای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

محل تحویل پاکت مزایده :دفتر حراست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

میزان سپرده شرکت در مزایده : سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 700.000.000 ریال می باشد که میبایست بصورت نقد به حساب شماره 1006083215 نزد بانک شهر شعبه آیت ا... کاشانی بنام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران واریز گردد.

هزینه خرید اسناد مزایده : مبلغ 500.000 ریال بوده که در زمان خرید اسناد از طریق کارت های عضوشبکه شتاب قابل پرداخت می باشد.

بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و سازمان تاکسیرانی شهر تهران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

* هزینه انتشار آگهی و حق الزحمه کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

آدرس : میدان انقلاب-بعد از خیابان جمالزاده-نبش خیابان استاد بهزاد-ساختمان سازمان تاکسیرانی شهر تهران-طبقه 5print
rating
  نظرات