نمایش خبر

مشروح خبر

تعداد بازدید:1079
تاریخ انتشار: 10/03/2015 04:18:23 ب.ظ
فراخوان شناسایی و انتخاب پیمانکار

فراخوان شناسایی و انتخاب پیمانکار

اجاره حداقل 25 دستگاه خودروکیا سراتو تولیدی شرکت خودروسازی سایپا (cc1600 دنده ای)با راننده جهت تامین خودروهای گشت و نظارت سازمان تاکسیرانی تهران


سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران درنظر دارد جهت تامین خودروهای گشت و نظارت خود در سطح شهر تهران  نسبت به اجاره حداقل 25 دستگاه خودروکیا سراتو تولیدی شرکت خودروسازی سایپا (cc1600 دنده ای) با راننده و میانگین کارکرد 300 ساعت در ماه اقدام نماید ، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای سوابق حمل و نقلی و اجاره خودرو دعوت بعمل می آید تا ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نسبت به دریافت اطلاعات تکمیلی و اخذ برگه شرایط و همچنین ارائه پیشنهادات مکتوب برای قیمت اجاره ماهیانه به واحد قراردادهای سازمان به آدرس :میدان انقلاب-بعد از خیابان جمالزاده جنب خیابان استاد بهزاد-ساختمان اداری کاوه -طبقه پنجم اقدام و یا با شماره تلفن 66931065  تماس حاصل نمایند.

توضیحات:

*خودروهای یاد شده الزاماً می بایستی صفر کیلومتر و با رنگ واحد و با لوازم و تجهیزات و چراغ گردان مورد تائید سازمان  تامین گردد.

*متقاضیان می بایستی توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی و وثایق مورد نیاز را داشته باشند.

* متقاضیان می بایستی توانایی تأمین خودروهای مازاد بر 25 دستگاه و یا جایگزین را داشته باشند.

* قرارداد یاد شده امکان تنظیم برای دو سال و یا بیشتر از آن را نیز دارا می باشد.

* سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله از فرایند مناقصه مختار است .print
rating
  نظرات