اطلاعات مدیران

شاخه
image
علیرضا قنادان
سمت : مدیرعامل
image
علیرضا قنادان
سمت : رییس هیات مدیره
امیر روحی
سمت : عضو هیات مدیره
مرضیه حصاری
سمت : عضو هیات مدیره
image
مهدی ابراهیمی
سمت : معاون فنی وبهره برداری
image
رضا قاضی دیزجی
سمت : معاون برنامه ریزی و توسعه شهری
image
جعفر انوری
سمت : معاون مالی و اداری
مهدی محموداقدم
سمت : سرپرست معاونت فرهنگی و آموزشی