EN
شاخه
image
علیرضا قنادان
سمت : مدیرعامل
image
علیرضا قنادان
سمت : رییس هیات مدیره
image
مرضیه حصاری
سمت : عضو هیات مدیره
image
محمدمهدی واحد وحدتکار
سمت : عضو هیات مدیره
image
امیر روحی
سمت : عضو علی البدل هیات مدیره
image
جعفر انوری
سمت : معاون مالی و اداری
image
سیدعلی محتشمی پور
سمت : سرپرست معاونت فنی وبهره برداری
image
رضا قاضی دیزجی
سمت : معاون برنامه ریزی و توسعه شهری
image
مهدی محموداقدم
سمت : سرپرست معاونت فرهنگی و آموزشی
image
سید امیر سید هنجن
سمت : سرپرست معاونت نظارت و امور مناطق