پرداخت الکترونیک

در راستای اجرای مصوبه يکصد و هشتمين جلسه شورای عالی هماهنگی ترافيک شهرهای کشور در خصوص استفاده از فناوريی های مخابراتی شامل تلفن همراه، اينترنت، بيسيم و فرکانس راديويی و نظاير آن توسط اشخاص حقيقی و حقوقی فعال در حمل‌ونقل درون‌شهری و به استناد وظايف و اختيارات مندرج در ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل مصوب 1386 و مواد 31 و 32 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و آيين‌نامه مديريت حمل بار و مسافر در شهرها و حومه مصوب هيات محترم وزيران به شماره (61585/ت44282ک) مورخ 20/3/1388 و مصوبه (38454/ت52172هـ) مورخ 2/4/1395 هيات محترم وزيران، با هدف مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات پرداخت الکترونيک کرايه تاکسی، سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرانی شهر تهران، مراحل و شرايط همکاری برای اشخاص حقوقی، موسسات و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونيک کرايه تاکسی را به شرح ذيل اعلام می نمايد.

1. ارايه پيشنهاد رسمی به سازمان تاکسيرانی و از طريق دبيرخانه سازمان. در پيشنهاد ارايه شده می بايستی موارد زير بصورت مشخص ارايه شده باشد: 


     1.1. مشخصات کامل شخصيت حقوقی شامل مشخصات شرکتی و مشخصات صاحبين امضا              

     1.2. معرفی سامانه پيشنهادی، امکانات و ويژگی های آن

     1.3. ارايه سوابق فعاليت های مرتبط متقاضی با موضوع درخواست
 2. ارايه سامانه پيشنهادی در زمان تعيين شده توسط سازمان و اخذ تاييديه های لازم به شرح زير:


     2.1. ارايه مستندات اپليکيشن و بک آفيس و تست و تاييد عملياتی آن توسط کميته فنی

     2.2. تاييد مستندات تست‌های امنيت و عملکرد اپليکيشن توسط کميته فنی سازمان يا طرف سوم 

     2.3. اخذ تعهدنامه امنيت داده و سياست استفاده از اطلاعات شخصی
 3. عقد موافقت نامه و ارايه تضامين لازم
 4. شروع فعاليت بصورت پايلوت در يک دوره يک ماهه و با محدوده مشخص شده از سوی سازمان
 5. توسعه فعاليت در سطح شهر تهران

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز کنترل هوشمند سازمان به شماره تلفن 48043777-021 تماس حاصل فرمائید .