شرکت های مجاز سرویس مدارس.:: تاریخ آخرین به روز رسانی 1397/12/13 می باشد ::.


ردیف نام شرکت کد شناسایی مدارس مجاز عقد قرارداد منطقه
1 آسان بران فدک 299098 حسنیه - صالحی حسین مردی - فاطمه زهرا 2
2 امين اطمينان پایتخت 512348 فاطمه الزهرا)س( شیخ مرتضی انصار 14
3 ایمن گشت تهرانسر 5223191 امام حسن مجتبی طاهریان 21
4 پيک فتاح سير 512601 شهدای هفتم آذر شهید رجایی نشاط 4
5 جلوه سازان سامي 42102 سعدی 4
6 رهروان گستر مير آریا 39702 شهید بهشتی شهید خیابانی علامه طباطبائی کوشش 1-3
7 طلوع پوریا مهام نوین 529762 دبستان پرتو علوی دبستان دخترانه علوی دبیرستان علوی 5
8 فرح پور سير شميران 508420 پویا - حضرت زهرا )س( - خواجه عبداله انصاری شهید آوینی - شهید چگینی - شهید مطهری عباس وزان - فسایی نژاد - قاسم زاده 4
9 رفاه گستر دماوند 452067 امام سجاد - ریحانه الزهرا - سوده همدانی - شهید فومنی - علوی اسلامی - محمدیه اسلامی - موتلفه اسلامی)پسرانه( - موتلفه اسلامی)دخترانه( 12
10 ارمغان آتيه ايدال پايتخت 513996 شهید عاشوری امام جعفر صادق)ع( 14
11 آرین بقا اندیشه 502604 تآصف شایستگان 12
12 فراگشت امير قرن 495472 شهید نوری - شهید ایزدپناه مکتب الزهرا - هنرستان شهید محلاتی محسنین 14
13 فراز نیکان یکتا 42031 راهیان حضرت زهرا )س ( 3
14 حمل سير فرتاک زاگرس 495230 شهید نوری- شهید ادیبی شهید آیت)شاهد(- شهدای هفتم تیر 14
15 ستایش گستر اطمينان 530133 آزادگان پوئینک 5
16 آرین مسير آفتاب 528552 آفتاب آذرین 1
17 ایمان رفاه الوند سير 510773 روشنگر- مجتمع رفاه قدوسی )سعیدی( 12
18 آکام سفر پايتخت ايرانيان 475647 سعدی 4
19 رفاه گشت ايرانيان 530009 آل یاسین - صالحه نجمه الزهرا 12
20 کهن گشت پاينده 504097 رسالت - طلاچیان 9
21 فردوس سير آريا 464775 خدیجه کبری )س( 4
22 ساينا خدمات فيدار 511262 بهار 4
23 استقلال خدمات پيشرو 287195 بهشتی- پویش- سروش)صیاد 1 ( - صیاد 2 - نرجس - امید - باغچه بان 2- آفتاب آذرین- شایستگان نور- شهدای گمنام -صیاد- میلاد 1 - اندیشه - نرجس نو 4-15-14
24 تاکسي بيسيم تيراژه 293665 پیروزی-پیامبر اعظم- ساریخانی - شهید محبی- امام علی - شهید اصلانی ( - شهدای راه آهن - ابوعلی سینا - شهید باهنر - حضرت فاطمه)س( - ایرج رستمی - فضه )س( 1-2-5
25 فردا گشت مهرآباد 289535 فرشتگان- نیمروز - توانخواهان - ارشاد- نظام مافی - موفق - میلاد - نیکان - ذاکرین 18-9-2
26 ارابه گشت سبز 258738 حاج بابایی - کوشا - حاج قاسم همدانی - شریعتی - رجائیه - اتقایی - اندیشه - امام جعفرصادق 16-15
27 تاکسيراني تک تهران سير 280707 تراب - باغچه بان 5 - یادبود - مکتب على - خزائلى - عدالت - کوپایه ئیها - اشرفى اصفهانی - ایمان - سرور - مفید 14-12-11-10-3
28 پاکرو تاکسي 491478 پیک هنر - طلوع - پیام نو - پیدایش - مهرطلبان - باغچه بان 1 - بهشت سید جمال الدین اسدآبادی - بشارت - عباس پارسى 19-8-7-6
29 تاکسي بيسيم راه پویان ایرانيان 271978 اقدس موفقیان - ترنم - دانش - توحید - قدسى موفقیان - طاهر - الهام - عبد العظیم 20-13
30 ارس ماهان پاشا 498045 ابرار نو - میعاد نور 12
31 صدرا سفر سلامت 42050 شهید رجایی - مولوی - فردوسی 4