شرکت های مجاز سرویس مدارس

.:: تاریخ آخرین به روز رسانی 1397/05/15 می باشد ::.


ردیف شرکتهای مجاز سرویس مدرسه کد شناسایی شرکت
1 پرنیان سیر هانی 514357
2 فروزان تبار پایدار 514499
3 جهان ارمغان سپاهان 243460
4 پیشرو مدرن ثابت 510674
5 افرا نوید گشت ایرانیان 514014
6 تعاونی چند منظوره ندای به رآوران 106977
7 ارابه گشت سبز 258738
8 پیشرو راه آسایش 443476
9 طلوع ارمغان دماوند 464758
10 امین سرویس فردوس 299778
11 راهیان سفر ایرسا 412743
12 ارس ماهان پاشا 498045
13 شرکت اطلس گستر رهام 14006883560
14 بنیان گشت فرزانگان 526565
15 راهیان گستر سید پارسیان 492523
16 شرکت آسان سیر شمیران 300967
17 سلام خوش سفر 528193
18 البرز سرویس 51256
19 کوهسار آیندگان 296710
20 کاروان زرین مهر 472551
21 کهن گشت پاینده 504097
22 فرا ترابر سبز عطا 5476
23 آرین سیر کوشا 39683
24 رهپویان آینده ساز وطن 521854
25 مهر گشت پانیذ 518865
26 ظفر سیر قلهک 524915
27 شاهین سفر کاران 186209
28 فردا راه نور قائم 14007001547
29 راهبران رهجو اطلس 513219
30 سیرگشت آیسان 515873
31 رهگشایان امین مهر 281439
32 فراترابر پیشرو ایرانیان 469903
33 گرامی سیر شمیران 14007027098
34 سیرعدالت مهر 499448
35 پیروز گشت شمیران 42495
36 نیاوران سیر پرگاس 508875
37 اندیا بانوی ری 525236
38 سادات سید عرشیان 498404
39 آرتین گشت کارگزار 469480
40 رهرو سیر قرن 509838
41 فرا گشت امیر قرن 495472
42 راگا راهبر تکرو 441271
43 ارمغان آتیه ایده آل پایتخت 513996
44 ایمن سیر آفاق 496877
45 ایمن گشت تهرانسر 5223191
46 تاکسی بیسیم تیراژه 293665
47 آرین سرویس سامان 391106
48 نوید گشت ایمن 506491
49 دانش گشت صبا 14007028070
50 غزال سفر توچال 14006953470
51 صدف سیر ایرانیان 513462
52 تاکسی بیسیم راه پویان ایرانیان 271978
53 تاکسی بیسیم تهران 234890
54 رها ایمن رهرو ایرانیان 43774
55 سینا سیر گستر شرق 514104
56 رادین گشت سپنتا 44657
57 قائم سیر صبا 506315
58 درخشان راه مدرسه 498931
59 بیتاسیرمرجان 43058
60 ایرسا تاکسی 520555
61 رهروان گستر میر آریا 39702
62 ثمین ایمن رهرو 14006704418
63 کوهستان سیر مهیا 504875
64 وفا خدمات امین 14006986972
65 جاوید سفر آسیا 409725
66 سفیران خدمات سهند 42625
67 گلشن سیر رضوان 14006526190
68 دیرین آذر پیمان 513259
69 راه اندیشان صفیر 216450
70 گردون مهر سوفار 525991
71 تهران فرد 3818
72 پژمان 231863
73 تهران ری سحر 143144
74 تاکسی بیسیم پاسارگاد 292221
75 صفا سیر لاله 41664
76 پیشگامان سیر پارسیان 41819
77 فرح پور سیر شمیران 508420
78 نیکو جهان تاوا 15065736
79 امین سیر کهن 492489
80 آهار باران شرق 492918
81 آرام گشت سبز 505874
82 سپند تردد فرنام 506755
83 پیام آوران اعتماد نیک 486136
84 پیام آوران همت دوستان 526987
85 حمل سیر فرتاک زاگرس 495230
86 فرا گشت پارت امیر 511707
87 معراج آسانبرشهرپیما 505600
88 فیدارراهبردنگین پایتخت ۵۱۱۶۱۵
89 توان ابزاردقیق آدونیس 284406
90 پانیذ تاکسی البرز 34268
91 آرمان سیر سعادت 513873
92 اتو ایثار ری 8376
93 همسفر مهر دانش 508982
94 سپنتا سیر پایتخت 42234
95 دنیا فیدار گشت 507942
96 حسام سیر شمیرانات 196889
97 پارسیان سفر تهران 181825
98 کیان سیر پارسیان هزاره 482865
99 مهدی گشت آریا 239245
100 فردا گشت مهرآباد 289535
101 سیراف سیر سرزمین سبز 510078
102 مهران سیر ساحل 154190
103 دانیال گشت شمیران 14007001931
104 صبا سیر فهیم 507563
105 نیکو سیر مدارس پایتخت 14006930940
106 پرسون شرق ایرانیان 42217
107 کیان سیر رشید 1635759561
108 اشراق گشت آسیا 512344
109 الماس امین نور 42020
110 نگین پرهام ماندگار 42082
111 آسوده گستر راه آسمان 42123
112 پیک فتاح سیر 512601
113 دانش سیر پاکان 517328
114 پیمان گشت دوستان 43497
115 سیرگشت صالحین پیما 504038
116 فردان گشت هفت چشم 498803
117 اسمان سیر مهدی 42220
118 کمیل گشت پاسارگاد 521835
119 ارمغان سیر غرب 211420
120 مشکات سیرایمن 39485
121 فرازنیکان یکتا 42031
122 افق همراهان رایمند 527033
123 عقاب گشت ساحل 498422
124 مهام سیر پایتخت 513396
125 آرین بقاء اندیشه 502604
126 راهیان گشت هادی 42972
127 کیمیا سیر پرگاس شمیران 14007050627
128 افشار دوستی شکیب 495371
129 رفاه گستر ایرانیان صدرا 523174
130 پارسیان گشت سیروس 514365
131 صباگشت شمیرانات 514909
132 یگانه سپهر ایرانیان 515738
133 آسان رسان آلاء 514115
134 شركت استقلال خدمات پيشرو 287195
135 راه پویان پایتخت سیر 288510
136 ارابه ران مدرسه 512329
137 ترانسپورت تهران 34070
138 صادقین ایرانیان ثمین 39320
139 پاکرو تاکسی 491478
140 سفرگشت محسن 398386
141 جاویدان گشت آریا 278618
142 راهیان سفر ساعی 394152
143 پارسیان گشت شمیران 514632
144 نگین صنعت خاورمیانه 211125
145 معتمد مدرسه ایرانیان 40185
146 سیر گشت نسترن 42344
147 همراه سیر متین فر 42016
148 پیشرو ارابه سبز 40382
149 گیتی سیر خلیج فارس ایرانیان 467619
150 گیتی سیر کیهان 185669
151 تعاونی آسان سیر فراهانی 457426
152 سفید سیر راه 256139
153 آتیه تاکسی تابان 489307
154 مهام گشت رادین 521014
155 سماء گشت آریا 491755
156 موسسه همراه سیر مدارس پایتخت 42513
157 توحید یدک شرکت 306309
158 سیرگشت ره پویان 508306
159 شرکت تعاونی وندیداد مهر 387807
160 شکوفه های ندای اسلام 502577
161 سفیران مهر آرمان گستر 14006263349
162 رهپویان ایرانیان صدرا 14005555924
163 شرکت تضامنی علیرضا نوری و برادران 165539
164 تاکسیرانی تک تهران سیر 280707
165 سامان تندرو سریر 42403
166 امیر گشت بیدار 42343
167 بهشت سیر نیک 500958
168 سیر گشت تارا 42129
169 پویا سفر ایرانیان 284007
170 الماس سیر تابان 496410
171 درویش سیر پایتخت 42101
172 رفاه گستر دماوند 452067
173 گیتی سیر شاهین گشت 467878
174 رهنمای دماوند نوین البرز 509099
175 رهنمای ماندگار دماوند ایرانیان 509101
176 بهراد سیرآـسایش 44638
177 افق سیرآریا 27668
178 قاصدک پیک پارسه 442875
179 مهرآوران امید سیر 42523
180 سیمای صنعت سفر پارسه 486244
181 تعاونی سفرگشت زاگرس 426474
182 آوا سیر آرشا 528700
183 سفر رستاک آروین 516635
184 فجر فرجام 138572
185 ماهان پژواک آریا 249230
186 نیک راه رسالت 467091
187 ایمن سفر رها 502598
188 سهند سیر مهدی 247461
189 سفرگذار بهاران 499991
190 پویندگان شمیم بهشت ایدا 494339
191 اتحاد سیر ماهان 464799
192 رهنمای دماوند 152018
193 رهنمای کوشا دماوند البرز 509102
194 سحر فراز داتیس 512022
195 رهنمای دماوند نامجو 510633
196 اطلس گشت البرز 284116
197 آسان بران فدک 299098
198 خدمات گستران آینده آرین 444150
199 عرفان فیدار آرنا 510106
200 اروند گشت آریا 523721
201 همسفران همای سعادت 427764
202 سیر گشت مهر صالحین پیما 5279992
203 پرتو آفتاب نگین 42306
204 مهام سیر فرداد 42800
205 ناصر گشت شرق 41977
206 باران سفر آسمان 350027
207 سلما گشت پارسیان 41769
208 آرام سفیر شمیران 382789
209 طلیعه افق نورانی سحر 464227
210 تشریفات سیر سبز شمیران 493010
211 تندیس ماهور گستر 515245
212 آینده سازان راه بهشت فردا 528587
213 راه فجر کمیل 158122
214 کوشا گشت کریمی 514671
215 پرسا سیر گشت 517832
216 سپهر گشت کوروش 496855
217 آبادگران عصر انقلاب 303205
218 افق سیر سپهر 496053
219 امیرحسین همراه 282903
220 سفر امن فرداد 496092
221 ره پویان سفیر سعادت 469298
222 ایمن ره پویان آرامیس 515470
223 ونداد سیر بامداد پیشرو 514924
224 فرهنگ سیر پویا 514552
225 سیر گشت ایمان 516512
226 سیر گشت طلوع نوین 14006696885
227 مسافرتی راه پرستو 115396
228 رایان گشت پایتخت 512430
229 ره پویان سیر شفق 14006199527
230 اتوبوس و تاکسیرانی بیسیم ایرانیان 474503
231 تارا نگین آسمان 496107
232 امید گشت بهروز 45121
233 فردوس سیر آریا 464775
234 پارمیس سیر ایرانیان 423720
235 وحید همراه ققنوس 312892
236 ساینا خدمات فیدار 511262
237 همراهان تیزرو پاسارگاد 512128
238 کارینا سیر پیشرو گستر 510154
239 قائم گشت رازی 14462
240 ره پویان راه اندیشه نوردان 504267
241 آسان سیر اهل قلم 488490
242 آرا خدمات فرجاد 528162
243 نور زمان تهران 195079
244 سیف گشت ایرانیان 42511
245 نوین سیر شقایق 164775
246 شهر گشت تهران 132950
247 آرام سیر بهنام 459748
248 سپهر گستر ایرانیان پارسا 459247
249 مهر گشت شکیبا 515159
250 شادی سرویس مدرسه 381097
251 کیهان شب دیز سلیمانی 496083
252 سیر صبای تهران 150804
253 آسایش گشت پرستو 497255
254 گشت کوی تیر 378947
255 اسان گشت مهر پارسه 500886
256 ایمن بر طلوع فجر 528086
257 نوای غرب ایرانیان 226062
258 سفر گشت خورشید 234241
259 جاويد سير طاها 414703
260 آرام راه 28314
261 سالار سفر اميد 16623984
262 ايمن سير فق نور 528091
263 كيا برتر صبح آريا 494135
264 ایمن سیر گلباران 293067
265 سامان سير قائم 454900
266 فراز گام 51388
267 ايليا سير عرفان 461525
268 سفير سيمرغ جاويد 2780301
269 ايمن سفر محمد 506355
270 پارس سامان سید محصل 42760
271 گستر یگانه 519320
272 سفیر نام آوران فتح 516638
273 ترنج پویای فارس 50634
274 دیباج سیر آسیا 515889
275 رادین گشت گستر 517365
276 ایمان رفاه الوند سیر 510773
277 ثمین گشت مهر ایرانیان 516377
278 صبا گشت راسا 510510
279 فراز پیمان ری 4932276
280 آرکا پویان آمیتیس 527400
281 جهان سیر ایرانیان پایتخت 45149
282 پاکرو سیر پایتخت 42033
283 نوید رهرو احسان 41979
284 نیک رویان سیر ایرانیان 507532
285 آریان سیر ایرانیان پایتخت 507531
286 امین اطمینان پایتخت نواور 512348
287 بهشت فردوس برین 496787
288 نوین سیر خسروی 42278
289 پارسیان سیر محصل 42895
290 پیوند گشت پارسیان 378213
291 آرمان فراز خرم 512746
292 همراه گشت سیاوش 506051
293 خاطره گشت ایرانیان 42207
294 صاحب یاران صفا سیر 42996
295 افق سیر نوید 512360
296 شهر گشت سبحان 513432
297 راه گشای فردا 406708
298 سفر سازان هویزه 340999
299 شرکت مسافربری کوچه پس کوچه 224414
300 حیات گشت مهر 528917
301 امین سیر رهیار ایرانیان 528431
302 جاودان نیکو سیرت اصلی 507512
303 ایمن سیر بهنام 42685
304 رهروان خدمات دماوند 459070
305 آرمان سفر ماهان 41972
306 آرمان گستر الماس 513487
307 راهیار رویش ایرانیان 528872
308 ایمن گشت اشرفی 513852
309 پیک جهانگیر پایتخت 42303
310 سیر گشت اعتماد کیارش 515122
311 اطلس نگین یاس 41910
312 پاک اندیشان علم 41942
313 صدرا سفر سلامت 42050
314 آینده پردازان نوین مهام 483929
315 اطمینان سیرتلاش ایرانیان 39771
316 رهپویان امید پاسارگاد 305119
317 همسفران مسیر امید 526715
318 باغ آسمون 267526
319 سلامت سیر عدل 41991
320 آکام سفر پایتخت ایرانیان 475647
321 فرشته آسمان پارس 520564
322 سعید سیر نوین پایتخت 43255
323 معتمد فرهنگ آراد 516405
324 هستی گشت پاسارگاد 500686
325 دانیال سیر گشت شمیران 5156547
326 مهدی سیر پاسارگاد 43093
327 برگزیدگان تجارت اندیشه 360987
328 ارمغان فرداد راه نو 525477
329 آوا گشت بیتا 518853
330 آرام سیر سیفی 39277
331 آرمان گشت آریا 212841
332 پارسیان صفار ایمن 39447
333 سبز کوشان یگانه 291742
334 طیب گشت راد 492562
335 سفر سبز مقدم 14006046943
336 ره پویان زاگرس مبین 494846
337 موسسه سپهر ارمان وحدت 26642
338 میلاد سیرهاشمی 515315
339 همکاردانش رهرو 525762
340 تندر گشت پایتخت 528718
341 سدید پرتوی بنیان رهرو 32914
342 سپنتا سیر سرو شمیران 43225
343 دریچه سبز توچال 528443
344 شکوه گستر دلاور وفا 482418
345 مه نورد یاران 440189
346 آسمان پاک هراز 515894
347 صبا گشت ایمن 529138
348 ایمن سیر مهر آور 511135
349 جوان گشت یاسین 3745
350 دانش سیر محصل 14007048731
351 حامیان فرزندان دانش پژوه 14004309250
352 ایمن سرویس دوستان 29981
353 پانیذ تاکسی مهر 325484
354 زیبا سازان بعد سوم اینده 14007364833
355 پیشتازان محصل حبیب 492857
356 کارا سیر آرش 529118