مراحل کاری راننده سرویس مدرسه

راننده محترم تمامی مراحل ثبت نام شما فقط در یکی از دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی بایستی انجام گیرد.

مراحل کاری آن به شرح زیر است:

1.       مراجعه به دفاتر هماهنگی امور اداری سازمان تاکسیرانی جهت ثبت نام اولیه و دریافت معرفی نامه های لازم

2.       مراجعه به دفاتر پلیس 10+ و آزمایشگاه جهت اخذ گواهی سو پیشینه و در صورت نیاز عدم اعتیاد

3.       مراجعه به دفاتر به همراه مستندات و همراه داشتن مدارک مورد نیاز به شرح زیر:

-     اصل کارت ملی و شناسنامه مالک خودرو و راننده

-     اصل گواهی نامه رانندگی

-     اصل گواهی عدم اعتیاد

-     اصل گواهی سو پیشینه

-     اصل بیمه نامه خودرو

-     اصل معاینه فنی خودرو

-     عکس راننده

-     اصل کارت ماشین

4.       ثبت اطلاعات هویتی، اطلاعات خودرو و پرداخت هزینه 150.000 ریال برای ثبت اطلاعات (پرداخت هرگونه وجه اضافی تحت عنوان ثبت نام و تائید راننده توسط دفاتر و یا شرکتهای پیمانکاری تخلف بوده و در صورت مشاهده با تلفن 48043421 گزارش گردد)

5.       تعیین وقت آموزش و شرکت در دوره آموزشی (برای آن دسته از رانندگانی که سابقه گذراندن دوره آموزشی را در گذشته نداشته اند)

6.       دریافت کد شناسایی از شرکت های سرویس مدارس و مراجعه به دفاتر هماهنگی برای ثبت این کد در بانک اطلاعاتی

7.       ارسال اطلاعات بصورت سیستمی برای تائید شرکت پیمانکار

8.       دریافت پیامک برای اطلاع از زمان دریافت گواهی صلاحیت و برچسب از دفتر هماهنگی محل ثبت نام

9.       مراجعه به دفاتر محل ثبت نام برای تحویل گواهی و برچسب خودرو