شرایط راننده سرویس مدرسه

شرایط فعالیت رانندگان سرویس مدرسه

1-دارا بودن حداقل 23 سال تمام

2-دارا بودن گواهینامه معتبر برای رانندگی با وسیله نقلیه مربوطه (پایه 2 و ب2)

3- ارائه گواهی عدم اعتیاد

4- ارائه گواهی عدم سوپیشینه موثر کیفری و همچنین عدم محکومیت به محرومیت یا محدودیتهای رانندگی

5- تاهل (به استثنای زنان سرپرست خانوار )

6- گذراندن دوره آموزشی

7- قبول کلیه تعهدات

8-ارائه خدمات با کلیه خودروهای پیکان و پراید مدل سال 86 و قبل از آن به استثنای زنان سرپرست خانوار امکان پذیر نخواهد بود (مصوبه کارگروه ماده 18)

9- فعالیت رانندگان صرفا از طریق شرکت های مجاز سرویس مدرسه امکان پذیر بوده و فعالیت آنها به صورت حقیقی غیرقانونی بوده و امکان پذیر نمی باشد.

10- تا زمانی که راننده شرکت تحت پوشش خود را اعلام ننماید ثبت نام وی قطعی نخواهد شد.

11- مبلغ و هزینه ثبت نام اولیه 150.000 ریال می باشد که هنگام ثبت نام اعمال می گردد. (پرداخت هرگونه وجه اضافی تحت عنوان ثبت نام و تائید راننده توسط دفاتر و یا شرکتهای پیمانکاری تخلف بوده و در صورت مشاهده با تلفن 48043421 گزارش گردد.)

12- دوره آموزشی برای رانندگانی که تا به حال دوره ندیده اند اجباری می باشد.

13- صحت عملکرد رانندگان با شرکت های اعلامی حین سال تحصیلی توسط تیم بازرسی میدانی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در صورت مغایرت با اطلاعات ارائه شده هنگام ثبت نام با راننده خاطی برخورد می شود.

14- ثبت نام به معنی تایید راننده نمی باشد و راننده باید تایید خود را از شرکت پیمانکار پیگیری نماید.

15- پس از تایید شرکت پیمانکار بلافاصله برای راننده گواهی صلاحیت و برچسب صادر خواهد شد زمان تحویل آن از طریق پیامک به وی اعلام می شود.

16-مبلغ صدور گواهی صلاحیت و برچسب در زمان تحویل با ارائه رسید دریافت می گردد.
17-در صورت اینکه راننده مالک خودرو نباشد حضور مالک خودرو به همراه اسناد هویتی هنگام ثبت نام الزامی می باشد.


مدارک لازم جهت اخذ گواهی صلاحیت رانندگی حمل ونقل دانش آموزان

1. اصل کارت ملی و شناسنامه مالک خودرو و راننده

2. اصل گواهی نامه رانندگی

3. اصل گواهی عدم اعتیاد

4. اصل گواهی سو پیشینه

5. اصل بیمه نامه خودرو

6.اصل معاینه فنی خودرو

7. عکس راننده

8. اصل کارت خودرو

برای رانندگان با سابقه شرایط تسهیل کننده ای فراهم گردیده است؛ لذا جهت اطلاع به دفاتر هماهنگی امور اداری مراجعه نمائید.