EN
 • احراز صلاحیت حقوقی : شرکت متقاضی موظف است تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی خود را که حاوی مشخصات شرکت، شماره ثبت، نام سهامداران، اعضای هیئت مدیره و موضوع فعالیت شرکت را به همراه اساس نامه ارائه نماید. (توضیح: موضوع فعالیت شرکت باید با ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزان سنخیت داشته باشد.)
 • دارا بودن دفتر معتبر : شرکت موظف است نسب به ارائه مبایعه نامه معتبر اجاره ملکی و یا سند مالکیت محل دفتر شرکت خود اقدام نماید.
 • امکان تامین راننده و خودروی واجد شرایط جهت سرویس دهی
 • حضور مدیر عامل یا نماینده قانونی وی با ارائه وکالت نامه معتبر جهت ثبت نام
 • پذیرش تعهدات مربوط به خدمات سرویس مدرسه
 • ارائه گواهی عدم اعتیاد و سو پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

توضیح: حسب تمهیدات این سازمان، به جهت تسهیل و تسریع در صدور پروانه فعالیت، ارائه گواهی سو پیشینه برای افراد دارای سابقه ثبت نام در سنوات قبل از جانب سازمان صورت خواهد پذیرفت. آدرس مراکز مورد تایید این سازمان جهت انجام آزمایش اعتیاد بدین شرح است:

 • مراکز درمان جزایری، خیابان استاد معین تقاطع خیابان طوس و خیابان جی پلاک 212 تلفن: 66040318
 • مرکز درمان امید، قنات کوثر، شهرک امید، میدان گلها تلفن: 77090019
 • ضلع جنوب پارک شهر، خیابان بهشت، نبش خیابان عدالت خواه، پلاک 20
 • خیابان ولیعصر(عج) بلوار میرداماد پلاک 474 آزمایشگاه مسعود تلفن 88785002

مدارک لازم جهت صدور پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل دانش آموزی

 • اصل کارت ملی مدیرعامل و یا وکالت نامه رسمی نماینده قانونی وی به جهت احراز هویت و ثبت اثرانگشت و امضای تعهدنامه
 • اصل و یا تصویر آگهی روزنامه رسمی با مشخص بودن نام روزنامه، تاریخ انتشار آن، شناسه ملی و یا کد اقتصادی شرکت
 • اصل اساسنامه شرکت
 • اصل مبایعه نامه اجاره محل شرکت و یا سند مالکیت آن به همراه ارائه کد پستی معتبر
 • گواهی عدم اعتیاد و سو پیشینه (وفق شرایط بالا)