جشنواره تاکسیران برتر

تعریف جشنواره:
جشنواره تاکسیران برتر، ساز و کاری است جهت مهندسی رفتار سازمانی تاکسیرانان و ایجاد انگیزه های رقابتی جهت خدمات رسانی مطلوب بر اساس شاخص ها و استانداردهای معین به شهروندان. به عبارت دیگر این جشنواره در پی ایجاد فرآیندی مشارکت جویانه مابین سازمان، تاکسیران و مسافرین است تا بر اساس آن اخلاق حرفه ای در شبکه تاکسیرانی شهر تهران ترویج و نهادینه شده و از فرصت های موجود جهت تعالی و اثربخشی ناوگان تاکسیرانی با ایجاد یک شبکه یکپارچه و منضبط بر اساس الگوهای نوین مدیریت شهری، استفاده نماید

اهداف:
1.    رفتارسازی اجتماعی و اصلاح سبک زندگی تاکسیرانان در حوزه فعالیت های حرفه ای؛
2.    ارتقاء سطح فرهنگ کار در حوزه حمل نقل عمومی و ناوگان تاکسیرانی؛
3.    الگوسازی و ترویج فرهنگ اخلاق حرفه ای در شبکه تاکسیرانی شهر تهران؛
4.    تکریم خدمات تاکسیرانان در خدمت رسانی به شهروندان و رشد شبکه حمل و نقل درون شهری؛
5.    ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی و شغلی تاکسیرانان و هویت بخشی صنفی به ایشان به عنوان عضوی مؤثر از شبکه حمل و نقل شهری؛
6.    جریان سازی فرهنگی و اجتماعی پیرامون موضوعات ومسائل مورد دغدغه مدیریت شهری در حوزه اخلاق حرفه ای؛

موضوعات و محورهای جشنواره

1-    قانونمداری:
همانگونه که مقام معظم رهبری در موضوع سبک زندگی فرمودند، توجه به قوانین یکی از مهم ترین وظایف شهروندی است. بی شک تاکسیرانان به عنوان بخش مهمی از چرخه رشد توسعه شهری در این مهم سهم قابل توجهی به ویژه در حوزه مسائل ترافیکی دارند. لذا در این بخش توجه ما به انتخاب تاکسیرانانی است که فعالیت های حرفه ای خود را بر اساس رعایت کامل ضوابط و قوانین ابلاغی از سوی سازمان و همچنین رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی پی می گیرند.

2-    مشتری مداری:
بی شک شهروندان مهم ترین ناظر بر فعالیت های ما می باشند. حرکت در جهت اعتمادسازی و جلب رضایت ایشان نقش مهمی در اثربخشی سازمانی شبکه تاکسیرانی خواهد داشت. لذا رعایت حقوق متقابل ایشان و تلاش در جهت ایجاد رضایتمندی در شهروندان به عنوان یکی از محورهای این جشنواره مورد توجه قرار گرفته است.

3-    رزق حلال و برکت:
کسب روزی حلال بی شک یکی از مهم ترین واجبات دینی هر مسلمانی است. از سوی دیگر توجه به عدم گرانفروشی و کم فروشی در مشاغلی که تأثیر در چرخه اقتصاد دارند می توانند در رونق اقتصادی شهر تأثیر به سزایی داشته باشد. رعایت نرخ مصوب شورای اسلامی شهر، دریافت کرایه تاکسی بر اساس انصاف و به طور کلی محاسبه و دریافت عادلانه کرایه بخش مهمی از نارضایتی های شهروندان را کاهش خواهد داد.

4-    مسئولیت پذیری:
وجدان کاری و مسئولیت پذیری تک تک اعضای یک سازمان و تلاش در جهت انجام مأموریت های محوله و خدمات رسانی به شهروندان حتی در شرایط بحرانی بی شک یکی از مهم ترین شاخصه های اخلاق حرفه ای است. حضور و فعالیت در شبکه تاکسیرانی در ساعات اوج ترافیکی، شرایط نامساعد آب و هوا و تعطیلات رسمی و جابه جایی مسافرین یکی از شاخصه های قابل توجه شبکه تاکسیرانی شهر تهران است.

5-    ایثار و فداکاری:
•    در سال های اخیر با اجرای طرح های آموزشی در موضوعات کمک های اولیه و آتش نشانی برای تاکسیرانان، تأثیر به سزایی در کاهش آمارهای تلفات ناشی از آتش سوزی، تصادفات جاده ای و حوادث غیرمترقبه درون شهری داشته است چراکه شبکه مویرگی تاکسیرانی در سطح شهر همواره نزدیک ترین امدادرسان به حوادث بوده اند و گاه صحنه های بی نظیری از شجاعت و فداکاری را جهت نجات شهروندان آفریده اند.

6-    امانت داری:
در طول سال های گذشته بارها و بارها این خبر خوانده اید که "تاکسیرانی کیفی حاوی مبالغ بالای پول را به صاحبش برگردانده است" بی شک این صفت پسندیده اخلاقی باعث ایجاد امنیت روانی در شهروندان جهت استفاده از تاکسی می شود و این به معنای ارتقاء شأن و جایگاه اجتماعی شبکه تاکسیرانی است.