EN

تاکسی های فعال در ناوگان تاکسیرانی شهر تهران از نظر نحوه خدمات رسانی به شهروندان عزیز به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند:

  • تاکسي گردشی
  • تاکسي خطي
  • تاکسي تلفنی یا بیسیم
  • تاکسی ویژه
تاکسي گردشی

این تاکسی ها به رنگ زرد با نوار شطرنجی نارنجی بوده و فاقد ایستگاه و مبدأ و مقصد معینی می باشند. اغلب بصورت آزاد در معابر و خیابان های اصلی و فرعی شهر تردد می نمایند و با درخواست اولین مسافر مقصد تقریبی این خودروها مشخص شده و مسافران بعدی تاکسیران به منظور تکمیل ظرفیت، تابعی از مقصد مسافر اول می باشد.(مسیر مسافران بعدی در مسیرهای منتهی به مقصد توسط مسافر اول تعیین می شود) هزینه کرایه تاکسی های گردشی بر اساس تاکسیمتر محاسبه و پرداخت می شود و در ایام خاص سال از جمله روزهای برفی و بارانی خدمات این نوع تاکسی بیشتر نمود پیدا کرده و در نقاطی که تجمع مسافر وجود دارد این تاکسی ها به آن نقاط هدایت شده و شهروندان را جابه جا می کنند. این قبیل تاکسی ها امکان فعالیت بصورت دربستی را ندارند.

تاکسي خطي

این نوع تاکسی ها اغلب به رنگ زرد خورشیدی و یا تاکسی هایی با رنگ سبز فسفری شامل تاکسی های سواری و یا تاکسی های ون هستند که منقوش به آرم و علائم شرکت های تاکسیرانی خصوصی تحت پوشش بر روی درب های جلوی خودرو می باشند. ضمناً علاوه بر آرم و علائم مذکور بر روی درب این تاکسی ها مبدأ و مقصد خط درج شده است. این تاکسی ها همگی دارای مبدأ و مقصد معینی بوده و در ایستگاه مشخص که در پایانه های تاکسیرانی و یا پهلوگاه هایی که بعنوان ایستگاه خط تعیین شده و دارای تابلو معین که دارای مشخصات مبدأ و مقصد خط و میزان کرایه مسیر می باشد، مستقر شده و به شهروندان خدمات رسانی می نمایند. هزینه کرایه تاکسی های خطی ثابت بوده و با برچسبی در سمت راست شیشه جلوی خودرو الصاق و در معرض دید مسافران قرار می گیرد. این قبیل تاکسی ها امکان فعالیت بصورت دربستی و یا خارج از مسیر تعیین شده را ندارند.

تاکسي تلفنی یا بیسیم

این نوع تاکسی ها به رنگ زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی و یا تاکسی هایی با رنگ سبز فسفری با نوار شطرنجی مشکی هستند که آرم و علائم شرکت های تاکسیرانی خصوصی تحت پوشش بر روی درب های جلوی خودرو بوده و همگی دارای تابلو سقفی با عبارت "تاکسی تلفنی" می باشند. این خودروها در شرکت هایی که دارای فرکانس بیسیم می باشند مجهز به دستگاه بیسیم بوده و در شرکت های فاقد فرکانس مجهز به سایر سیستم های ناوبری هوشمند می باشند.
تاکسی های تلفنی اغلب در ایستگاه های مشخصی در سطح شهر متوقف بوده و براساس تماس شهروندان با مرکز پیام شرکت بهره بردار و اعلام درخواست خویش و متعاقباً اعلام اپراتور مرکز پیام به نزدیکترین خودروی مستقر در ایستگاه مبدأ مسافر، اعزام می گردند و مقصد این تاکسی ها براساس درخواست مسافر تعیین می شود. پس رااز رسیدن مسافر به مقصد خویش، تاکسی مذکور در نزدیکترین ایستگاه محل پیاده شدن مسافر مستقر شده و منتظر اطلاع رسانی مجدد مرکز پیام و مسافرگیری جدید می شود. هزینه کرایه این تاکسی ها براساس تاکسیمتر محاسبه می شود. ضمناً مبلغ ورودیه و نحوه محاسبه نرخ در طول شبانه روز و در داخل و خارج از شهر با برچسبی که در سمت راست شیشه جلو خودرو نصب شده، در معرض دید مسافران قرار گرفته است. این قبیل تاکسی ها امکان فعالیت به صورت گردشی در سطح شهر ندارند.
نکته : در سنوات اخیر سازمان تاکسیرانی تهران به منظور افزایش ایمنی و تأمین آرامش خاطر بانوان محترم شهر تهران، در اقدامی ابتکاری نسبت به پذیرش بانوان متقاضی حائز شرایط تاکسیرانی(رانندگی تاکسی) اقدام نموده است. این خودروها همگی مجهز به سیستم های کنترل هوشمند و بیسیم بوده و براساس تماس شهروندان با مرکز پیام و اعلام آدرس خویش، خودروی مورد نظر را فراخوان نموده و از خدمات ایشان بهره مند می شوند. بدیهی است تاکسی های تلفنی بانوان، صرفاً مجاز به ارائه خدمات به بانوان محترم می باشند.

تاکسي ویژه

تاکسی های دفاتر ویژه (راه آهن، فرودگاه و پایانه های مسافربری غرب، شرق، جنوب و بیهقی)
این نوع تاکسی ها اغلب به رنگ زرد خورشیدی و یا با رنگ سبز فسفری با نوار شطرنجی مشکی در بدنه خودرو هستند. آرم و علائم شرکت های تاکسیرانی خصوصی تحت پوشش بر روی درب های جلوی خودرو بوده و همگی دارای تابلوی سقفی با ذکر محل فعالیت(فرودگاه، راه آهن و ترمینال) می باشند. تاکسی دفاتر خاص، مبدأ مشخصی داشته و بر اساس مبدأ فعالیت در فرودگاه، راه آهن و یا یکی از ترمینال های 4 گانه(غرب، شرق، جنوب و بیهقی) مستقر بوده و برابر تقاضای یک گروه یا یک مسافر مقصد ایشان تعیین می شود. هزینه کرایه این قبیل تاکسی ها براساس تاکسیمتر محاسبه و پرداخت می شود. ضمناً مبلغ ورودیه و نحوه محاسبه نرخ در طول شبانه روز و در داخل و خارج از شهر با برچسبی که در سمت راست شیشه جلو خودرو نصب شده در معرض دید مسافران قرار گرفته است.
شایان ذکر است به منظور حمل بار همراه مسافر (چمدان و ساک) این گروه از تاکسی ها مجاز به نصب باربند بر روی سقف خودرو می باشند.

تاکسی های ويژه ایستگاهی(اعم از هتل ها، بیمارستان ها، مراکز تجاری)

این نوع تاکسی ها دارای تابلو سقفی با عبارت "تاکسی ویژه" می باشد. تاکسی ویژه برای مراکز تقاضای سفر از جمله : مقابل مراکز خرید، مراکز درمانی، هتل ها، مراکز تفریحی و ورزشی، ایستگاه های مترو و ... پیش بینی شده که خدمات آنها بصورت دربستی بوده و دارای مبدأ مشخص می باشد ولی مقصد آن را مسافران تعیین می نمایند. هزینه کرایه تاکسی ویژه، همانند تاکسی تلفنی بوده و بر مبنای تاکسیمتر محاسبه و پرداخت می شود. این تاکسی ها هم مجاز به دربستی سوار کردن در نقاط تعیین شده هستند. ضمناً مبلغ ورودیه و نحوه محاسبه نرخ کرایه در طول شبانه روز بر روی برچسبی که سمت راست شیشه جلو خودرو نصب شده در معرض دید مسافران قرار دارد.

تاکسی ویژه سازمان ها و ادارات

این نوع تاکسی ها از طریق انعقاد قرارداد شرکت های تاکسیرانی خصوصی تحت پوشش با ادارات، موسسات، شرکت ها و مراکز دولتی و غیر دولتی نسبت به ارائه خدمات جابجایی مسافر اقدام می نمایند. قردادهای شرکت های تحت پوشش می باید با مجوز سازمان تاکسیرانی منعقد گردد. نحوه محاسبه نرخ کرایه این قبیل تاکسی های در اختیار بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بوده و با برچسبی که سمت راست شیشه جلو خودرو نصب شده در معرض دید قرار دارد. در ضمن شرکت های خصوصی با مجوز سازمان می توانند حداکثر تا 20درصد ناوگان تاکسیرانی تحت پوشش خود را به خدمات دهی به ادارات، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و غیردولتی اختصاص دهند. قرار داد مربوط علاوه بر امضاء طرفین می باید به امضاء نماینده سازمان به عنوان ناظر برسد و یک نسخه از آن تحویل سازمان گردد.

سایر خدمات سازمان تاکسیرانی

خدمات دیگری نیز از سوی تاکسی ها با انواع کاربری در موارد خاص و برخی از ایام سال با مجوز سازمان تاکسیرانی به شهروندان محترم پایتخت ارائه می شود. از مهمترین خدمات مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

سرویس مدارس

این نوع خدمات برای جابه جایی دانش آموزان از منزل تا مدرسه و بالعکس انجام می پذیرد. رانندگان سرویس مدارس با توجه به لزوم مسئولیت پذیری و تعهد به حفظ ایمنی دانش آموزان، از تاکسیرانان حائز شرایط برابر آیین نامه های مربوط انتخاب شده و خودروی ایشان نیز دارای استانداردهای مربوطه می باشد.خودروهایی که برای ارائه این نوع خدمات به کارگیری می شوند از نوع سواری و ون بوده و به منظور مشخص شدن خودروهای مجاز با سایر خودروها از سوی والدین دانش آموزان و همچنین عوامل راهور ناجا و سایر سیستم های نظارتی، پس از استعلامات مربوط به خودرو و صلاحیت های تاکسیران نسبت به الصاق برچسب ویژه سرویس مدارس روی شیشه عقب خودرو اقدام می گردد.

سرویس دهی به شهروندان در مراسم خاص و به طور رایگان

این نوع خدمات معمولاً در ایام خاصی از سال به شهروندان ارائه می گردد که یا به طور منظم و مستمر برگزار می شود(مانند : ارائه خدمات به نمازگزاران در روزهای جمعه) و یا بصورت موردی در طول سال (مانند : سرویس رسانی به زائران عزیز در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، نماز عید سعید فطر و ...) می باشد.