01/27/2015 - سه شنبه 7 بهمن 1393  |   | ورود به سایت

 افزایش تعداد مراکز تعویض کاتالیست رایگان تاکسی ها
افزایش تعداد مراکز تعویض کاتال...

سازمان تاکسیرانی در آستانه هفته هوای پاک به منظور تسریع در روند تعویض رایگان کاتالیست و سنسورهای اکسیژن تاکسی ها یک مرکز دیگر تعویض کاتالیست را راه اندازی کرد.


رسیدگی به درخواست 120 شهروند و...

  ششمین جلسه ملاقات مدیران سازمان تاکسیرانی با بیش از 120 شهروند و تاکسیران سه شنبه- 16 دی- برگزار شد. در این جلسه کوروش عابدینی سرپرست اتحادیه تاکسیرانی نیز حضور داشت.

رسیدگی به درخواست 120 شهروند و تاکسیران
رسیدگی به درخواست 120 شهروند و...

ششمین جلسه ملاقات مدیران سازمان تاکسیرانی با بیش از 120 شهروند و تاکسیران سه شنبه- 16 دی- برگزار شد. در این جلسه کوروش عابدینی سرپرست اتحادیه تاکسیرانی نیز حضور داشت.

ورود 50 تاکسی هیبریدی به تهران؛ به زودی
ورود 50 تاکسی هیبریدی به تهران...

ورود 50 تاکسی هیبریدی به تهران ، نتیجه مذاکرات سازمان تاکسیرانی با شرکت های بین المللی خودروساز است.