12/20/2014 - شنبه 29 آذر 1393  |   | ورود به سایت

 ابراز رضایتمندی شهردار تهران از فعالیت های تاکسیرانی/نقش تاکسیرانی بر تغییر رفتار شهروندان منحصر به فرد است
ابراز رضایتمندی شهردار تهران ا...

  شهردار تهران وضعیت کنونی سازمان تاکسیرانی را نقطه عطف این سازمان ارزیابی کرد و گفت: تاکسیرانی از جمله 4 سازمانی ست که در حوزه تغییر رفتار تاثیر منحصربه فرد دارد و این اثر تاحدی ست که سازمان های فرهنگی هم چنین اثرگذاری را در حوزه رفتار و فرهنگ سازی جامعه ندارد.


تعداد تاکسی های نو تهران از مر...

افزایش سرعت اسقاط در مراکز و اعطای تسهیلات بدون ضامن به تاکسیرانان سرعت نوسازی تاکسی های شهر تهران را بالابرد و تعداد تاکسی های جدید خیابان های شهر از مرز دو هزار و 500 دستگاه گذشت.


تعداد تاکسی های نو تهران از مر...

افزایش سرعت اسقاط در مراکز و اعطای تسهیلات بدون ضامن به تاکسیرانان سرعت نوسازی تاکسی های شهر تهران را بالابرد و تعداد تاکسی های جدید خیابان های شهر از مرز دو هزار و 500 دستگاه گذشت.

اجرای طرح تعویض رایگان 15 هزار کاتالیست تاکسی
اجرای طرح تعویض رایگان 15 هزار...

سازمان تاکسیرانی در راستای اجرای برنامه های کاهش آلودگی هوا ی شهرداری تهران طرح تعویض رایگان 15 هزار کاتالیست تاکسی های تهران را اجرا می کند.

30 آذر ؛ آخرین مهلت شهروندان برای ارسال اثر به مشکات 3
30 آذر ؛ آخرین مهلت شهروندان ب...

 شهروندان تهرانی برای شرکت در سومین جشنواره مشکات تاکسیرانی تا 30 آذر برای ارسال آثار خود به دبیرخانه این جشنواره فرصت دارند.