نرخ مصوب کرایه سال 1391 کمينه

 

ردیف  کد خط  مبدأ مقصد نرخ مصوب  سال  91 تاکسی سواری نرخ مصوب  سال  91 تاکسی ون
1 111 ميدان تجريش ميدان دربند 5250 3750
2 112 ميدان تجريش  ميدان انقلاب اسلامي  15000 11000
3 113 ميدان هفتم تير  ميدان نوبنياد 12000 9000
4 114 ميدان قدس  پيچ شميران 13750 10000
5 115 ميدان تجريش انتهاي خیابان ولنجك 7250 5750
6 118 ميدان تجريش میدان  چيذر 6000 5000
7 119 پمپ بنزين ولنجک ولنجک 6500 5000
8 121 ميدان تجريش  ميدان آزادي 16250 11500
9 122 ميدان قدس  امامزاده قاسم(ع) -خیابان مژده 6000 4500
10 123 تقاطع مدرس - چمران محله کوهسار - درکه 10750  
11 124 ميدان تجريش کرج 26000 19000
12 125 پایانه شهرداری دارآباد 8500 7000
13 126 پل سيدخندان ميدان قدس 12000 8500
14 127 پمپ بنزين ولنجک دانشگاه شهيد بهشتي  5250 4000
15 128 ميدان قدس ميدان امام خميني (ره)  16250 11500
16 129 ميدان تجريش  ميدان وليعصر (عج) 13750 10000
17 131 بلواراوشان شهرک البرز  3500  
18 132 موزه دارآّباد خیابان نارنجستان يکم 4750 3500
19 133 پارک جمشيديه  ابتداي خیابان باهنر 4250 3000
20 136 ميدان تجريش پل نصر 11500 8000
21 139 چهارراه مینی سیتی کوي لاله  5250 4000
22 141 نارنجستان یکم خیابان نياوران  6000 4500
23 142 خیابان سهيل  خیابان مهر هشتم 4250 3000
24 143 ميدان قدس  ميدان هفتم تير 11000 8000
25 144 ميدان نوبنیاد مترو قیطریه 7500  
26 145 ميدان تجريش انتهاي خیابان آبک 6500 4500
27 146 ميدان تجريش فلکه دوم صادقيه  13750 10000
28 147 ميدان تجريش میدان صنعت 11500 8500
29 148 ميدان قدس ميدان نوبنياد 7750 5500
30 149 ميدان قدس ميدان رسالت  13750 10000
31 151 ميدان قدس چهارراه ميني سيتي 9500 6750
32 152 ميدان نوبنياد بومهن -رودهن 26000 20000
33 154 بلوار اوشان دانشگاه پیام نور واحد شمیرانات 5500 4000
34 155 میدان نوبنیاد خیابان صنایع 5500  
35 156 ميني سيتي شهرك نفت - شهرک صدف  5000-5500  
36 157 چهارراه ميني سيتي شهرک قائم 7000 5000
37 158 چهارراه ميني سيتي ميدان رسالت  9500 6750
38 159 چهارراه ميني سيتي ميدان نوبنياد 5250 4000
39 161 سوهانک چهارراه ميني سيتي 5250  
40 162 بلواراوشان شهرک خلبانان 5500  
41 167 35 متری قیطریه ميدان امام خميني (ره) 15000  
42 168 ازگل  ميدان تجريش 9500  
43 172 شهرک شهید محلاتي پایانه شهید محلاتی 5000  
44 174 ميدان قدس خیابان جماران - پارک جمشيديه 7000-8000  
45 177 ابتداي خیابان صبوري انتهاي خیابان صبوري 4000  
46 179 تقاطع مدرس - چمران دانشگاه شهيد بهشتي  5250 4000
47 181 ميدان تجريش کوي الهيه 6000  
48 182 ميدان قدس  فلکه دوم تهرانپارس 16250 11500
49 183 مترو قیطریه  بلوار اندرزگو-چیذر 8000 6000
50 211  پل مديريت  فرحزاد 6000  
51 212 پل مديريت  سعادت آباد (میدان کاج) 5250  
52 213 مترو شريف  ميدان صنعت  8500 6000
53 214 خیابان زنجان ( ستارخان ) خیابان دريان نو 4000  
54 215 ميدان صنعت  ميدان امام خميني(ره) 15000 10500
55 216 شهرك قدس  خیابان قائم مقام فراهاني 10500 7500
56 217 ابتداي خیابان طاهر خاني  انتهاي خیابان طاهرخاني  3500  
57 218 ابتداي خیابان ارغوان  انتهاي خیابان ارغوان  3500  
58 219 ابتداي کوي نصر انتهاي کوي نصر 3500  
59 221 خیابان ايران زمين  شهرک سينا 4750  
60 222 خیابان شادمان  - ستارخان  خیابان بهبودي - آزادي 3500  
61 223  پل ستارخان  فاز چهارم مهرشهر 20500  
62 224 پل نصر خیابان پاتريس - ستارخان  4000  
63 225 پل نصر فلکه دوم صادقيه  7000  
64 226 پل نصر شهرک ژاندارمري 6000  
65 227 ميدان شهرک قدس پل نصر 6000  
66 228 خيابان حبيب الهي  خیابان دريان نو 4750  
67 229 فلکه دوم صادقيه  ابتدای خیابان مطهري 10000 7000
68 231 ميدان شهرک قدس  سه راه ضرابخانه 10000 7000
69 232 پل سيدخندان  ميدان پونک  13000 9000
70 233 پل سيدخندان  ميدان شهرک قدس  11000 8000
71 234 پل سيدخندان  فلکه دوم صادقيه  13000 9000
72 235 چهارديواري  فرحزاد 4250  
73 236 بلوار مرزداران شهرک پاس 4750  
74 237 ميدان انقلاب اسلامي  ميدان شهرک قدس  10500 7500
75 238 فلکه دوم صادقيه  ميدان شهرک قدس  7750  
76 239 ميدان ونک فلکه دوم صادقيه  11000 8000
77 241 ميدان تجريش ميدان پونک  13500 9500
78 242 ميدان توحيد فلکه دوم صادقيه  6000  
79 243 ميدان شهرک قدس پل ستارخان  6500  
80 244 ميدان کاج شهرک بوعلي 4250  
81 245 ميدان شهرک قدس ميدان پونک  7500  
82 246 ميدان شهرک قدس میدان پونک باختري 4750  
83 247 ميدان شهرک قدس سعادت آباد 6000  
84 248 ميدان شهرک قدس فاز ششم شهرک 4750  
85 249 ميدان شهرک قدس شهرک مخابرات 6000 5000
86 251 ميدان شهرک قدس فرحزاد 6000  
87 252 ميدان فاطمي ميدان شهرک قدس 8500 6500
88 253 ميدان فاطمي شهرک ژاندارمري  8500  
89 254 ميدان فاطمي کوي نصر 7500  
90 255 ميدان کاج انتهای کوهستان 5500  
91 256 ميدان ونک پل نصر 7500 5500
92 257 ميدان ونک سعادت آباد 9000 6500
93 258 ميدان ونک ميدان پونک  10000 7000
94 259 ميدان ونک ميدان شهرک قدس  7750 5500
95 261 ميدان کاج شهرک مخابرات 5250  
96 262 ميدان انقلاب اسلامي  سعادت اباد 12000  
97 263 ميدان انقلاب اسلامي  فلکه دوم صادقيه  9000 6500
98 264 ميدان انقلاب اسلامي  کوي نصر 7750 5500
99 265 ميدان کاج  شهرک آزادگان  4500  
100 266 فلکه دوم صادقيه  خیابان پيامبر 6000 4500
101 267 متروطرشت  خیابان ستارخان- خسرو  3500  
102 268 اول يادگار امام(ره) فرحزاد-ايثار 8500  
103 271 فلکه دوم صادقیه سردار جنگل  7500  
104 272 خيابان سازمان آب  شهرک ژاندارمري (مخابرات) 5250  
105 273 شهرک آتی ساز  پل مدیریت 5000  
106 274 ميدان صنعت شهرک آتي ساز 6000  
107 275 پايانه آزادي ميدان شهرک قدس  9000 6500
108 276 سه راه ضرابخانه  پايانه آزادي  13500 9500
109 277 پل سيدخندان  پايانه آزادي  13500 9500
110 278 ميدان نوبنياد پايانه آزادي  15500 11000
111 279 پايانه  آزادي ميني سيتي 16000 11500
112 281 ميدان صنعت  شهرک تأمين اجتماعي  7500  
113 282 ميدان صنعت  شهرک پاسارگاد  5000  
114 283 شهرک آتی ساز  میدان کاج 6500  
115 284 خیابان ستارخان  ميدان رسالت  11000  
116 285 ميدان کاج  چهارراه  پارک وي  7000  
117 286 پل مديريت ميدان ونک  7500  
118 287 پل ستارخان  ميدان ونک  7750  
119 288 پل مديريت ميدان انقلاب اسلامي  10000  
120 291 پايانه آزادي  ميدان ونك 12000 8500
121 292 ميدان پونک  ميدان وليعصر (عج) 14000 10000
122 293 ميدان فاطمي فلکه دوم صادقيه  9500  
123 294 ميدان کاج  انتهاي خیابان 24متري -زندان اوين  4000  
124 295 پل گيشا  پايانه آزادي  7500  
125 296 پايانه آزادي  بيمارستان ميلاد 9000 6500
126 297 پايانه آزادي شهرک آزمايش  7500  
127 298 پايانه آزادي  ميدا ن فاطمي  10000 7000
128 299 فلکه دوم صادقيه  سه راه ضرابخانه  13000  
129 311 ده ونك  ميدان ونك 4750 3500
130 312 ابتداي خیابان ميرداماد  انتهاي خیابان ميرداماد 4750 3500
131 313 چهارراه پاسداران  مترو قلهک 5250 4000
132 314 ميدان قدس  چهارراه پاسداران 7750  
133 315 ميدان ونک ميدان توحيد 9000 6500
134 318 پل سید خندان چهارراه پاسداران 6000  
135 319 پيچ شميران  چهارراه پاسداران 12000 8500
136 321 ميدان امام خمينی (ره) چهارراه پاسداران  15000 11000
137 322 تقاطع خیابان ظفر- شريعتي  تقاطع خیابان ظفر- مدرس  4000  
138 323 چهارراه وليعصر(عج)- ميدان وليعصر(عج)  ميدان ونك 10000-11000  
139 324 پل سيدخندان ميدان نوبنياد 10000  
140 326 پل سيدخندان  ميدان ونک  7000 5000
141 327 تقاطع خيابان ولي عصر (عج )-مدرس   ميدان هفتم تير 9500  
142 329 ميدان آرژانتين انتهاي خیابان آفريقا 7000 5000
143 333 ميدان ونک چهار راه پاسداران 10000 7000
144 334 ميدان ونک دوراهي يوسف آباد 6000 4500
145 336 ميدان ونک ميدان آرژانتين 4750  
146 337 ميدان ونک ميدان تجريش 10000 7000
147 338 پایانه ونک ميدان جمهوري اسلامي  10000 7000
148 339 ميدان ونک ميدان رسالت  9500 6750
149 341 ميدان ونک خیابان شريعتي،ميرداماد 7250  
150 342 ميدان ونک  مترو حقاني 5250 4000
151 343 پایانه ونك پایانه كرج 24000 17000
152 344 ميدان ونک سه راه گوهردشت 26000 19000
153 345 ميدان ونک فازچهارم مهرشهر 26000 19000
154 348 چهارراه ميني سيتي مترو حقاني 11000 8000
155 351 ميدان مادر  پل سيدخندان  5000  
156 352 تقاطع خيابان ولي عصر (عج )-چمران  میدان نوبنياد 8500 6000
157 353 شريعتي - دولت  ميدان امام خمينی (ره) 12750  
158 357 ميدان هروي ميدان ونک  9500 7000
159 358 خيابان عربعلي ميدان ونک  7250  
160 361 تقاطع خیابان سمنگان - رسالت تقاطع خیابان وليعصر - مدرس 10250 8000
161 362 میدان ونک پایانه دستواره 13000 9000
162 363 ميدان ونک انتهای خیابان آفریقا 7000 5000
163 411 میدان رسالت پاسداران 8500 6500
164 412 میدان رسالت شمیران نو 4750  
165 413 فلکه سوم تهرانپارس شهرک طالقانی 4250  
166 414 چهارراه اشراق دادسرای رسالت 4750  
167 415 میدان رسالت اوقاف 4750  
168 417 میدان رسالت میدان نوبنیاد 8500  
169 418 ابتدای شهید کرد میدان ملت 400  
170 419 چهارراه اشراق میدان ونک 15000 10500
171 421 میدان رسالت شمس آباد 7000 5000
172 422 مترو فرهنگسرای اشراق میدان رهبر 6000  
173 423 مترو فرهنگسرای اشراق شهرک شهید بهشتی 7000  
174 424 مترو فرهنگسرای اشراق حکیمیه 8500  
175 425 پل سید خندان هروی 7000  
176 426 شانزده متری دوم میدان ملت 4500  
177 427 چهارراه اشراق حکیمیه 8500  
178 428 خیابان فرجام - ابتداي خیابان سراج  انتهای خیابان سراج 3500  
179 429 پل سیدخندان بنی هاشم 4750  
180 431 پمپ بنزین حکیمیه  کوی دانشگاه امام حسین (ع) 4000  
181 432 چهارراه اشراق دانشگاه آزاد 5250  
182 433 چهارراه اشراق دانشگاه امام حسین 7000  
183 435 چهارراه اشراق میدان آزادی 21000  
184 436 چهارراه اشراق میدان رسالت 5250  
185 437 چهارراه اشراق میدان رهبر 5250  
186 438 چهارراه اشراق بوستان 12 5500  
187 439 میدان رسالت آزادی 17500 12500
188 441 میدان هروی بوستان دوم پاسداران 5500  
189 442 میدان رسالت میدان صنعت 13750 10000
190 443 میدان رسالت فلکه دوم صادقیه 16000 11000
191 444 میدان رسالت کوهک 3500 3000
192 445  لویزان چهارراه پاسداران 5250  
193 446 شهید عراقی پل سیدخندان 4750  
194 448 میدان رسالت میدان پونک 16000 11000
195 449 میدان رسالت قنات کوثر 6000  
196 451 سه راه استخر میدان نوبنیاد 9500  
197 453 میدان نوبنیاد حکیمیه 12000  
198 454 میدان نوبنیاد رهبر 11000  
199 455 میدان رسالت میدان آرژانتین 7750 5500
200 456 میدان رسالت میدان ولیعصر (عج) 1200 8500
201 461 مترو دردشت فلکه چهارم تهرانپارس 6500 5000
202 463 مترو دردشت شهرک امید 6000 5000
203 466 مترو دردشت تقاطع سراج دلاوران 4750  
204 467 مترو دردشت شهرک فرهنگیان 7750  
205 475 شهرک امید میدان نوبنیاد 7250 5500
206 479 مترو دردشت رودهن   20000
207 488 چهارراه اشراق میدان امام خمینی(ره) 15750  
208 489 مترو دردشت انتهای سراج 5500  
209 492 استاد حسن بنا میدان امام خمینی (ره) 12500  
210 495 میدان رسالت شیان - لویزان 7750  
211 498 میدان رهبر فلکه چهارم تهرانپارس 5250  
212 511 ميدان پونک 35متري گلستان 4750  
213 512 پايانه آزادي کرج  20500  
214 513 سه راه ضرابخانه  پایانه جنت آباد 13000  
215 514 ميدان وليعصر(عج)  فلكه دوم صادقيه 12000 8500
216 515 فلكه دوم صادقيه چهارراه گلوبندك  13250 9500
217 517 پايانه آزادي فرديس 21750 15000
218 518 پايانه آزادي  امام زاده داود (ع ) 38500  
219 519 پايانه آزادي شهرک گلستان    17000
220 521 فلکه دوم صادقيه  جنت آباد تقاطع ایرانپارس 9000  
221 522 مترو صادقیه فلکه دوم شهران 10000  
222 524 فلکه دوم صادقيه  بهار-تقاطع بلوار فردوس 6000 4500
223 525 فلکه دوم صادقيه  ميدان شهرزيبا 7750  
224 527 فلکه اول شهران نیایش ،تقاطع ولیعصر (عج) 10750 7750
225 528 مترو صادقیه فردوس تقاطع ابراهیمی 4000  
226 529 پايانه آزادي  گوهردشت 23000  
227 532 پايانه آزادي ترمينال جنوب  18000  
228 533 جنت آباد ، تقاطع ایرانپارس پایانه شهید نظری 11000  
229 534 میدان شهر زيبا پایانه شهید نظری 11000  
230 535 پايانه آزادي شهرک اکباتان 6000  
231 536 ابتدای خیابان  اقبالپور انتهای خیابان اقبالپور 3500  
232 537 ابتداي خیابان بهنام  انتهاي خیابان بهنام  3000  
233 538 پايانه آزادي فازچهارم مهرشهر 21750  
234 539 ابتداي خیابان نفت  انتهاي خیابان نفت (برج سبلان) 4250  
235 542 فلکه دوم صادقيه  میدان جمهوری اسلامی 9000  
236 543 پایانه شقایق فلکه دوم شهران   5500
237 544 ایستگاه شيشه مينا میدان شهرزيبا 7000  
238 545 ابتدای خیابان ناطق نوری انتهای خیابان مهستان 3500  
239 546 ابتداي خیابان معين  انتهای خیابان معين  3500  
240 547 فلکه دوم صادقيه  خیابان علی حسینی (لاله)  4000  
241 548 فلکه دوم صادقيه  میدان بهنام 4750  
242 549 فلکه اول شهران  ميدان ونک  12000 9000
243 551 ايستگاه مترو صادقيه  میدان شهر زيبا 7750 5500
244 552 ايستگاه مترو صادقيه بهار تقاطع بلوار فردوس 6000 5000
245 553 ايستگاه مترو صادقيه انتهاي جنت آباد ، تقاطع ایرانپارس 9000 6750
246 554 فلکه دوم صادقيه  میدان راه آهن 13250  
247 555 مترو صادقيه  خیابان آپادانا 4000 3500
248 556 ايستگاه مترو صادقيه ميد ان پونک - دانشگاه علوم تحقیقات 7500-11000 6000-8000
249 557 ابتدای بلوار شقایق انتهای خیابان شقایق 4000  
250 558 ابتداي خیابان ابوذر (کاشاني)  انتهاي خیابان ابوذر(رسالت)  3500  
251 559 ابتداي خیابان شقايق  انتهاي خيابان ميلاد دوم 3500  
252 561 پایانه آزادی ميدان امام حسين (ع) 12000  
253 562 ابتداي  بلوار شاهين شمالي  انتهاي بلوار شاهين شمالي  3500  
254 564 تقاطع ايرانپارس جنت آباد جنوبی  6000  
255 565 ميدان ونك  فاز دو اكباتان 13000 9000
256 566 پایانه شقایق جنت آباد شمالی   6000
257 567 پایانه شقایق کن   6000
258 568 فلکه دوم شهران فلکه دوم صادقيه  9000  
259 569 ابتداي بلوار سردارجنگل (همت ) انتهاي بلوار سردارجنگل  3500  
260 571 پایانه شقایق شاهین شمالی   5000
261 572 پايانه جنت آباد ميدان ونک  9500  
262 574 جنت آباد (تقاطع همت) فلکه اول شهران 4500  
263 575 پایانه شقایق سردار جنگل   6000
264 576 شهرک اکباتان  ميدان تجريش  15750  
265 577 فلکه اول شهران میدان پونک  6000  
266 579 ابتدای جنت آباد شمالی  ایرانپارس  4000  
267 581 ميدان صارمی شهرک اکباتان  4500  
268 582   خيابان دانش- پايانه آزادی شهرک آپادانا  4000  
269 583 ميدان صنعت  پایانه جنت آباد 8500  
270 584 پایانه جنت آباد پل سیدخندان 13000 9000
271 516 پایانه جنت آباد ميدان وليعصر (عج) 15000 10000
272 586 فلکه اول شهران میدان ولیعصر (عج)   12000
273 588 مترو شادمان  پايانه آزادي 3500  
274 589 ترمينال غرب  ميدان امام خميني (ره) 13000  
275 591 ميدان شهرزيبا کن 4500  
276 592 ميدان شهر زيبا  سولقان 9000  
277 593 میدان شهرزيبا شهرک بهاران  5500  
278 594 میدان شهرزيبا فلکه دوم شهران 5000  
279 596 پايانه شيخ فصل الله  پایانه شهید سلطانی - کرج 20000  
280 531 انتهای خیابان مهستان(باغ فيض) مترو صادقيه 7000  
281 611 خیابان حافظ      ميدان راه آهن               10000  
282 612 ميدان هفتم تير              ميدان آرژانتين        5250  
283 613 خیابان حافظ                 ميدان امام خميني (ره) 8500  
284 614 ميدان فاطمي               چهارراه گلوبندك              9500 7000
285 615 ميدان هفتم تير              ميدان امام حسين (ع)             6000  
286 616 شهرك والفجر           مقابلASP             4250  
287 617 ميدان انقلاب اسلامي              انرژي اتمي(شهرك) والفجر 6000 4500
288 618 ميدان وليعصر(عج)              ميدان امام حسين (ع)             8500  
289 619 ميدان فاطمي ميدان ونك                  8000 5500
290 621 خیابان وصال                 خیابان حجاب                 4250  
291 622 ميدان فردوسي               پل کريمخان -ايرانشهر             4250  
292 623 تقاطع خيابان انقلاب -نجات الهي    تقاطع خيابان كريم خان- نجات الهي  4250  
293 624 ميدان انقلاب اسلامي              ميدان هفتم تير              6000  
294 625 ميدان انقلاب اسلامي               ميدان ونك 11500  
295 626 ميدان انقلاب اسلامي              سه راه گوهردشت        26000 19000
296 627 ميدان هفتم تير  پايانه  آزادي                12500 9000
297 628 ميدان انقلاب اسلامي              كرج                  24250 17000
298 629 ميدان هفتم تير  ميدان شهداء 8500  
299 631 ميدان انقلاب اسلامي              پايانه  آزادي                6000  
300 632 ابتداي حافظ-کريم خان خیابان جمهوري زير پل حافظ 4750  
301 633 تقاطع طالقاني-وليعصر(عج) زير پل چوبي 5250  
302 634 چهارراه وليعصر (عج) ميدان آزادي                8500  
303 637 ميدان هفتم تير  ميدان خراسان  9000  
304 638 خيابان فاطمي  خيابان جمال زاده  6000  
305 639 ميدان وليعصر(عج) فلکه دوم تهرانپارس 16250  
306 641 ميدان هفتم تير              فلکه دوم صادقيه  12500 8500
307 642 ميدان انقلاب اسلامي              چهار راه تهرانپارس  13250  
308 643 ميدان فاطمي  ميدان هفتم تير 5250  
309 644 ميدان هفتم تير  بلوار کشاورز 5250  
310 645 ميدان آرژانتين ميدان امام خمينی (ره) 10750  
311 711 لويزان  پل سيدخندان  9000  
312 712 پل سيدخندان  ميدان انقلاب اسلامي  10750  
313 713 چهارراه اشراق  پل سيدخندان 9000  
314 714 ميدان رسالت   پل سيدخندان 5250  
315 715 خيابان بهار  پل سيدخندان 7750  
316 716 چهارراه قدوسي تقاطع خيابان مطهري- خيابان وليعصر(عج) 5250  
317 717 پل سيدخندان  ميدان امام حسين (ع) 7750  
318 718 ميدان نامجو پل سيدخندان  6000  
319 719 مجيديه  ميدان سپاه  6000  
320 721 ميدان وليعصر(عج)  پل سيدخندان 9000  
321 723 سه راه معلم  ميدان سپاه  4750  
322 724 پل سيدخندان  بيمارستان امام خميني (ره) 10000  
323 725 چهار راه نظام آباد پل سيدخندان  6000  
324 726 میدان نامجو میدان هفت تیر 9000  
325 729 چهارراه نظام آباد تقاطع خیابان مطهري -وليعصر(عج) 6000  
326 732 پل سيد خندان مترو مصلي   5000
327 733 مترو هفت تیر  پل سید خندان 8000  
328 734 ابتدای خیابان بهار شیراز انتهای خیابان بهار شیراز 4500  
329 735 مترو مصلي ميدان  ملت   7500
330 736 فلکه چهارم تهرانپارس  پل سيدخندان  10750  
331 737 سه راه معلم  خیابان قاسم آباد تهران نو 6000  
332 743 چهارراه نظام آباد میدان نامجو 4000  
333 744 میدان نامجو ابتدای خیابان زیبا 4500  
334 746 ميدان امام حسين (ع)             ميدان نامجو 5250  
335 811 ابتداي خيابان مطهري  ميدان نبوت  9000  
336 812 چهارراه تهرانپارس  حکيميه  7750  
337 813 فلکه اول تهرانپارس  ميدان نبوت  6000  
338 814 سه راه گلستان پارک شقايق  4500  
339 815 چهارراه تهرانپارس  ميدان آزادي 22000  
340 816 ميدان نبوت پل سيدخندان  7000  
341 818 چهارراه تهرانپارس   پل سيدخندان 9500  
342 819 فلکه اول تهرانپارس  ميدان کلاهدوز 7500  
343 821 ميدان رسالت چهار راه تهرانپارس 7250  
344 822 ميدان رسالت  گلستان نارمک 4250  
345 823 ميدان رسالت ميدان امام حسين (ع) 7750  
346 824 ميدان رسالت ميدان بهارستان 10000  
347 825 ميدان رسالت  پایانه شقايق  5250  
348 826 فلكه دوم تهرانپارس ميدان امام حسين (ع) 9000  
349 827 پل تهران نو چهارراه قدوسي  7000  
350 828 چهار راه خاقاني  ميدان امام خمينی (ره) 10750  
351 831 فلکه اول تهرانپارس  سه راه استخر 6000  
352 832 ميدان رسالت ميدان انقلاب اسلامی   8500
353 833 مترو فدک  دانشگاه شهيدرجائي   5500
354 834 چهارراه تهرانپارس  فلکه چهارم تهرانپارس 5250  
355 835 میدان قنات کوثر پایانه خاقاني 6500  
356 836 چهار راه تهرانپارس مترو دردشت  4750  
357 837 سازمان آب حکيميه  چهار راه تهرانپارس 8000  
358 838 ميدان شقايق مترو دردشت  3500  
359 839 خيابان رشيد ميدان رهبر 9000  
360 841 باشگاه رسالت  چهارراه قدوسي  5250  
361 842 باشگاه رسالت  سه راه معلم  5250  
362 843 مترو گلبرگ  پایانه محلاتی-دانشگاه پیام نور اوشان 10000 8000-12000
363 844 خیابان اثنی عشری خیابان همایون 3500  
364 845 ابتدای وحیدیه ابتدای خیابان بخت آزاد 3500  
365 911 ابتداي خیابان استاد معين  انتهاي خیابان 21متري جي 3500  
366 912 چهارراه لشگر خیابان سي متري جي 5250  
367 913 ميدان شمشيري فلكه دوم صادقيه 9000  
368 914 ميدان شمشيري کرج 23000  
369 915 ميدان شمشيري ترمينال جنوب  12000  
370 916 ابتداي خيابان هاشمي  انتهاي خيابان هاشمي  5250  
371 918 ميدان شمشيري  پايانه آزادي  5250  
372 921 ابتدای خیابان شهيدان  ميدان هاشمي  3500  
373 922 میدان شمشیری شهر قدس 13750  
374 923 ابتدای خیابان توکلی  میدان آزادی  6000  
375 924 خيابان استاد معين  بلوار سی متری جی 5250  
376 926 ميدان شمشيري ميدان شاداباد 7750  
377 927 ميدان شمشيري ابتداي خليج فارس 9000  
378 929 ميدان شمشيري تهرانسر(شهرک دريا) 11000  
379 931 ميدان شمشيري  شهرک حسيني فردوس 4750  
380 1011 خیابان کميل خیابان قصرالدشت 3500  
381 1012 ميدان جمهوري اسلامي          خیابان رضايي                5000  
382 1013 ميدان جمهوري اسلامي          خیابان قصرالدشت             4750  
383 1014 پايانه  آزادي خیابان مالک اشتر  5250  
384 1015 مترو نواب بوستان بزرگ ولایت 5500  
385 1016 ميدان هاشمي  مترو نواب 5000  
386 1017 پل امامزاده معصوم     ميدان توحيد                6500  
387 1018 خیابان قصرالدشت             ميدان توحيد                6000  
388 1019 ميدان حر              انتهاي خيابان امام خميني(ره)    4750  
389 1021 خیابان شادمان  ميدان شمشيري  7500  
390 1022 ابتداي خیابان جيحون ميدان شمشيري  5250  
391 1027 ابتداي خیابان جيحون ابتداي خیابان کارون 3500  
392 1028 خیابان قصرالدشت ابتداي خیابان رودکي 3500  
393 1029 مترو نواب میدان راه آهن   4000
394 1032 ابتداي خیابان جيحون  میدان شمشیری   4500
395 1111 ميدان انقلاب اسلامي              ميدان امام حسين (ع)             7250 5500
396 1112 ميدان راه آهن شهرک شکوفه 7250  
397 1113 ميدان انقلاب اسلامي              ترمينال جنوب          10750  
398 1114 ميدان انقلاب اسلامي              میدان شمشيري               9500  
399 1115 ميدان انقلاب اسلامي              ميدان راه آهن               7000  
400 1116 ميدان جمهوري اسلامي ميدان بهارستان 7500 5500
401 1117 ميدان انقلاب اسلامي              ميدان امام خميني (ره)                6000  
402 1119 ميدان قزوين ميدان وحدت اسلامي 4250  
403 1121 میدان انقلاب اسلامی نازی آباد 12000  
404 1122 ميدان انقلاب اسلامی مترو حر 4250  
405 1123 ميدان انقلاب اسلامی چهار راه گلوبندک 8000  
406 1124 ميدان انقلاب اسلامي ميدان جمهوري اسلامي 3500  
407 1125 میدان انقلاب اسلامی  سه راه طالقانی  6250  
408 1127 ميدان راه آهن ميدان ونک 15000  
409 1133 ميدان انقلاب اسلامي ميدان هاشمي 6000  
410 1134 ميدان راه آهن پايانه آزادي 13000  
411 1135 ميدان قزوين ميدان شمشيري 5250  
412 1136 ميدان راه آهن  ميدان شمشيري 6000  
413 1137 ميدان راه آهن  خاني آباد 7250  
414 1138 مترو حر  ابتدای خیابان مخصوص 5500  
415 1139 سه راه جمهوری چهار راه گلوبندک 6000  
416 1141 ميدان قزوين  ميدان ابوذر 5250  
417 1211 ميدان امام خميني (ره)                ميدان شوش                  6000  
418 1212 ميدان امام خميني (ره)                ميدان راه آهن               6000  
419 1213 ميدان رازي            ميدان خراسان          7250  
420 1214 ميدان امام خميني (ره)               ميدان خراسان               6000  
421 1215 ميدان امام خميني (ره)    پل سيدخندان             11500  
422 1216 چهار راه لشگر                 چهارراه گلوبندك              4750 4000
423 1217 ميدان رازي            خیابان مولوي  5000  
424 1218 ميدان امام خميني (ره)              ميدان ونك                  13750  
425 1219 خیابان مولوي                ميدان شوش                  4000  
426 1221 ميدان شوش                  ميدان امام حسين (ع) 7750  
427 1222 ميدان بهارستان             ميدان شوش                  5250  
428 1223 ميدان شمشيري               خيابان  قيام                 11500  
429 1224 ميدان سپاه                 ميدان شوش                  7750  
430 1225 ميدان نامجو ميدان بهارستان             6000  
431 1226 چهار راه استانبول             خیابان ناصرخسرو             4750  
432 1227 ميدان شوش             پل سيدخندان             12000  
433 1228 ميدان شوش                  پايانه آزادي                15750  
434 1229 ميدان امام خميني (ره)   پايانه  آزادي                11500 8500
435 1231 ميدان امام حسين (ع)             پایانه امام خمینی (ره) 6000  
436 1232 خیابان مولوي ميدان امام حسين (ع)             7750  
437 1233 ميدان امام خميني (ره)                 ميدان شمشيري               10750 7750
438 1234 ابتداي خیابان پامنار ميدان امام خميني(ره)   3000
439 1235 چهارراه گلوبندک  ميدان رازي  6000  
440 1237 خیابان ناصر خسرو  سه راه افسريه   6000
441 1313 ميدان امام حسين (ع) ميدان کلاهدوز 7750  
442 1318 چهارراه خاقاني  ميدان کلاهدوز 4750  
443 1321 چهارراه تهرانپارس  رودهن  21750 15500
444 1322 چهارراه تهرانپارس  دماوند-گيلاوند 28000 20000
445 1323 ميدان بهارستان ميدان کلاهدوز 7750 5500
446 1324 ميدان رسالت ميدان کلاهدوز 7250  
447 1325 ميدان کلاهدوز ميدان شهدا 5250 4250
448 1326 ميدان هفتم تير ميدان کلاهدوز 11500 8000
449 1327 ميدان کلاهدوز خیابان اکباتان 9000  
450 1328 خيابان پيروزي -تقاطع خيابان پنجم پادگان نيروي هوائي  4000  
451 1329 خيابان پيروزي-تقاطع خيابان  اول  پادگان نيروي هوائي  3500  
452 1331 ابتداي خيابان صفا انتهاي خيابان صفا 3500  
453 1332 ميدان كلاهدوز ميدان بسيج  7000  
454 1334 تهران نو(مهام) خیابان چهارصد دستگاه  4250  
455 1336 چهارراه تهرانپارس  ميدان راه آهن 18000  
456 1337 چهارراه خاقاني  ميدان بسيج  9000  
457 1411 خيابان نبرد انتهای خیابان نبرد شمالی (تقاطع شهید محلاتی ) 4000 3000
458 1412 خیابان پيروزي (مقداد) خیابان کريم شاهيان  3000  
459 1413 ابتداي بلوار ابوذر ترمينال خاوران  6000  
460 1414 خيابان ميثم (خاوران) انتهاي خیابان نبردشمالي  5000  
461 1415  خيابان پيروزي  خيابان پرستار 3500  
462 1416 میدان سرآسياب دولاب   خیابان شهيدقنطار 6000  
463 1417 خيابان نبي اکرم (ص) پل دوم بلوار ابوذر 3500  
464 1418 سه راه شکوفه  خیابان شيوا- دهم فروردين 5250  
465 1419 پل هفده شهريور انتهاي بزرگراه شهيدمحلاتي 4500  
466 1421 چهارراه مصطفي خمينی انتهاي بزرگراه شهيدمحلاتي 6000 4500
467 1422 چهارراه دهم فروردین بوستان گل نما 4000  
468 1423 ميدان رسالت  دانشگاه آزاد  واحد جنوب 11000 8000
469 1424 انتهاي خیابان نبرد جنوبي پمپ بنزين خاوران 4000  
470 1425 خيابان جهان پناه  ميدان آيت اله سعيدي  3500  
471 1426 پل هجرت شهرک خاتم الانبیا 6000  
472 1428 ابتدای خیابان ده حقي  انتهای خیابان ده حقي  4000  
473 1429 ابتداي بزرگراه امام علي (ع) انتهاي بزرگراه امام علي (ع) 3000  
474 1434 ميدان محلاتي (نبرد) پایانه امام خميني (ره) 8500 6000
475 1435 ميدان محلاتي (نبرد) ميدان امام حسين (ع)-ميدان هفتم تير 8500-12500  
476 1438 دانشگاه آزاد (واحدجنوب) ميدان بهارستان  9000 7000
477 1439 میدان سرآسياب  دولاب ميدان بهارستان  6000  
478 1442 ميدان امام حسين (ع) ميدان خراسان 6000  
479 1443 خیابان شهید پاسدار گمنام ميدان موتورآب 3500  
480 1444 ميدان امام حسين (ع) چهارراه آب موتور 6000  
481 1511 پايانه ثامن الحجج(ع) ميدان رسالت  12000 8500
482 1512 ميدان بسيج  فلکه دوم تهرانپارس 11500  
483 1513 پايانه ثامن الحجج(ع) پل تهران نو 9000  
484 1514 ميدان بسيج  میدان رسالت  10750  
485 1516 پايانه ثامن الحجج(ع) چهارراه تهرانپارس 10000  
486 1522 بيست متري افسريه  پانزده متري اول تا چهارم 4000  
487 1523 ميدان بسيج  مشيريه 5000  
488 1524 مترو ترمينال جنوب آتش نشانی - تره بار مسعودیه    6000-7500
489 1525 ميدان بهارستان  بيست متري افسريه  11500 8000
490 1526 پايانه ثامن الحجج(ع) مترو ترمينال جنوب 7750  
491 1528 ميدان بسيج  ميدان خراسان 6000  
492 1529 ميدان خراسان مشيريه 7750  
493 1532 ميدان خراسان ميدان اتابک 4500  
494 1533 ميدان بسيج  ميدان شهرري 9000  
495 1534 ميدان خراسان شهرک کاروان 8000  
496 1535 ابتداي خيابان طيب انتهاي خيابان طيب 3500  
497 1536 ميدان بسيج  شهرک مسگر آباد  5000  
498 1537 پايانه ثامن الحجج(ع) ميدان آزادي  20000 14000
499 1538 پايانه ثامن الحجج(ع) ميدان راه آهن  10000  
500 1539 ميدان بسيج  شهرک خاورشهر  8500  
501 1541 ميدان بسيج  پادگان 01 6500  
502 1542 بلوار امام رضا (ع) شهرک جمهوري (کيانشهر) 3000  
503 1546 شهرک شهيد بروجردي  فلکه چهارم تهرانپارس 13000  
504 1547 ترمينال جنوب  شهرک بروجردی 5250  
505 1548 خيابان خواجه کرماني  خيابان 17 شهريور (منصور) 3500  
506 1549 مترو ترمینال جنوب مشيريه   6500
507 1611 ميدان شهرري  ميدان راه آهن 11500 8000
508 1612 ميدان راه آهن  ميدان شوش 5250 4000
509 1613 ميدان راه آهن باقرشهر 12750 9000
510 1617 ميدان راه آهن نازي آباد(شکوفه) 5250 4000
511 1618 ميدان بهمن فلکه دوم تهرانپارس 16250 11500
512 1619 ميدان شهرري  ميدان شوش 9000 6500
513 1621 ميدان شوش خزانه 4750 3500
514 1622 ميدان شوش دولت آباد 7750 5500
515 1623 ميدان شوش کيان شهر 6500 4500
516 1624 ميدان شوش خیابان منصور 5250 4250
517 1626 نازي آباد میدان شهرري  6000 4500
518 1627 نازي آباد سه راه خيام 7750 5500
519 1628 نازي آباد ياغچی آباد 3500 3000
520 1629 ترمينال جنوب  علي آباد 4250 3000
521 1631 ترمينال جنوب  ميدان شوش  4250 3000
522 1632 چهارراه مولوي  ترمينال جنوب  6000 4500
523 1633 فلکه چهارم تهرانپارس  ترمينال جنوب  16250 11500
524 1634 ترمينال جنوب  ميدان رسالت  16250 11500
525 1635 ياغچي آباد  ميدان محمديه  7750 5500
526 1636 پايانه يادآوران  کرج 24000 16000
527 1637 پايانه يادآوران  سه راهي مارليک  23000 16000
528 1638 پايانه يادآوران  شهريار  22000 15500
529 1639 آهن مکان(صالح آباد) پايانه معين (راه آهن) 6500 4500
530 1648 پايانه يادآوران  خیابان صالح آباد غربي  4750 3500
531 1649 پايانه يادآوران  سه راه آدران  20000 14000
532 1651 ترمينال جنوب  ميدان ولي عصر (عج) 10250 8000
533 1652 ترمينال جنوب  ميدان ونک  16000 11000
534 1653 پايانه يادآوران  جاده مخصوص 15000 11000
535 1521 مترو ترمينال جنوب شهرک رضويه  10500 8000
536 1655 متروعلي آباد  نازي آباد 4750 3500
537 1656 فلکه چهارم خزانه ميدان امام خميني (ره) 8500 6000
538 1657 مترو شوش  کيانشهر  8500 6000
539 1658 میدان بهمن اسلامشهر  17000 12000
540 1659 خیابان بهمنيار  ميدان وصال 4250 3000
541 1661 مترو خزانه شهرک بعثت  4250 3000
542 1663 ترمينال جنوب  ميدان امام حسين (ع) 9500 7000
543 1665 ميدان شوش فاز 2 تره بار 12000 8500
544 1666 ميدان راه آهن جواديه 4750 3500
545 1667 ترمينال جنوب  سه راه تهرانپارس 15000 11000
546 1711 پايانه آزادي انتهاي ابوذر 9500  
547 1712 ميدان راه آهن ميدان ابوذر 6000  
548 1713 ميدان انقلاب اسلامي  ميدان ابوذر 9500  
549 1715 ميدان رازي ميدان ابوذر 6000  
550 1716 ميدان زاهدي ميدان ابوذر 5250  
551 1718 ميدان سروري  ميدان ابوذر 5250  
552 1719 ميدان شمشيري  ميدان ابوذر 5250  
553 1721 ميدان شمشيري   وصفنارد 5250  
554 1722 امام زاده حسن(ع) ميدان مقدم 3500  
555 1723 ميدان مقدم ابتداي خیابان پيغمبري 3500  
556 1724 ميدان مقدم پل ساوه 5250  
557 1725 میدان شمشیری اسلامشهر 14000  
558 1728 عبدل آباد ميدان ابوذر(فلاح) 6000  
559 1729 خیابان امين الملک ميدان سروري 5250  
560 1731 ميدان سروري  سه راه شريعتي 4750  
561 1811 پايانه  آزادي  بيمارستان شماره 2 10000  
562 1812 پايانه  آزادي ميدان شهيد سروري  9500  
563 1813 پايانه  آزادي شادآباد 8500  
564 1814 ابتداي خليج فارس انتهاي خليج فارس 3500  
565 1815 شهرک وليعصر (عج) نازي آباد  9000  
566 1816 دادسراي يافت آباد ميدان زاهدي  4000  
567 1817 پايانه آزادي شهرک دانش  9500  
568 1818 ميدان سروري  شير پاستوريزه 7500  
569 1819 چهارراه یافت آباد شهرک ولیعصر (عج) - میدان زاهدی 6000  
570 1821 پل ساوه ميدان زاهدي  6000  
571 1822 شهرک سروستان  چهارراه يافت آباد  5250  
572 1823 شهرک وليعصر (عج ) يافت آباد 4250  
573 1824 میدان شمشیری یافت آباد 6500 4500
574 1825 میدان شمشیری میدان زاهدی 6500 4500
575 1826 ميدان آزادي شهرک حسيني فردوس 6000  
576 1827 ميدان سروري  فلکه دوم صادقيه 9500  
577 1828 ميدان سروري  ميدان انقلاب اسلامي 10750  
578 1831 خیابان هفده شهريور (شاد آباد) ميدان امير المومنين (ع) 4750  
579 1832 پايانه  آزادي يافت آباد 9500  
580 1833 پايانه  آزادي شهرک وليعصر(عج) 9500  
581 1834 ميدان سروری  اسلامشهر 10000  
582 1835 ميدان سروري  شهرک دولت خان 4750  
583 1836 میدان سروری میدان بهمن 7500  
584 1837 میدان راه آهن میدان سروری 7000  
585 1838 میدان سروری پایانه ثامن الحجج(ع) 13000  
586 1839 میدان سروری  مترو نواب 7750 5500
587 1911 ميدان سروري  شهرک شکوفه 4250  
588 1912 جاده ساوه  شهرک احمديه 4000  
589 1914 ميدان سروري تره بار مرکزي 6500  
590 1915 ميدان سروري نازي آباد 6500  
591 1918 ميدان سروري  فرودگاه امام(ره ) 20000  
592 1919 بوستان بزرگ ولایت پایانه آزادی 10000  
593