اخبار تاکسیرانی


تغییر مدیران مناطق سازمان تاکسیرانی تهران 1397/4/10 15:9:52
تغییر مدیران مناطق سازمان تاکسیرانی تهران

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در احکامی جداگانه مدیران مناطق 8، 15، 17 و 22 را منصوب کرد.

آموزش تاکسیران های منطقه 10 برای استقبال از گردشگران نوروزی 1396/12/26 13:39:24
آموزش تاکسیران های منطقه 10 برای استقبال از گردشگران نوروزی

تاکسیران ‌های منطقه 10  به منظور ارتقای سطح خدمات به مسافرین و گردشگران نوروزی، در آستانه نوروز ۹۷ آموزش می بینند .

ملاقات عمومی در شرکت تیراژه تاکسی 1397/2/5 13:51:21
ملاقات عمومی در شرکت تیراژه تاکسی

ملاقات تاکسیرانان شرکت تیراژه تاکسی با مدیران منطقه و شرکت برگزار شد.