اخبار تاکسیرانی


خبرخوش شهرداری برای رانندگان تاکسی 1397/4/22 19:11:8
خبرخوش شهرداری برای رانندگان تاکسی

بخشودگی مشروط جرایم معاینه فنی تاکسی های فرسوده

تغییر ساعت کار تاکسی های پایتخت از شنبه 1397/4/15 15:25:40
تغییر ساعت کار تاکسی های پایتخت از شنبه

همزمان با تغییر ساعت کار ادارات استان تهران، زمان ارائه خدمات تاکسی ها نیز تغییر و اعلام گردید

مدارک مورد نیاز ثبت نام شرکتهای پیمانکار سرویس مدارس 1397/4/13 18:27:26
مدارک مورد نیاز ثبت نام شرکتهای پیمانکار سرویس مدارس

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام شرکتهای متقاضی پیمانکار سرویس مدارس را اعلام کرد

فراخوان صدور پروانه شرکت‌های پیمانکار سرویس مدارس 1397/4/12 10:35:28
فراخوان صدور پروانه شرکت‌های پیمانکار سرویس مدارس

علیرضا قنادان از آغاز ثبت نام شرکت‌های پیمانکار متقاضی سرویس مدرسه از هفته جاری خبر داد.

تغییر مدیران مناطق سازمان تاکسیرانی تهران 1397/4/10 15:9:52
تغییر مدیران مناطق سازمان تاکسیرانی تهران

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در احکامی جداگانه مدیران مناطق 8، 15، 17 و 22 را منصوب کرد.