06/18/2018 - دوشنبه 28 خرداد 1397  |   | ورود به سایت

 
 Enter Title کمينه

اهمیت آموزش، اجرای دستورالعمل و ارتقاء سطح خدمات آشنایی با قوانین و مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 21 –  دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکتهای تاکسیرانی خصوصی و تعاونی در شهر تهران:

 

 

شرکت موظف است رانندگان خود را قبل از اشتغال، تحت آزمون های ضروری حسب قوانین و مقررات جاری کشور برای آنان درخواست صدور پروانه تاکسیرانی نماید.

 

دوره های آموزشی

1 – دوره های عمومی (شامل کلیه رانندگان تاکسی که در امر جابجایی مسافر فعالیت می نمایند.)

2 – دوره های تخصصی (شامل رانندگانی که در امر جابجایی مسافر در پایانه های فرودگاه و ترمینالها و راه آهن و یا بصورت در اختیار (آژانس) و یا بصورت خودروهای VIP فعالیت می نمایند.

 

 

 

آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر  شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی مصوب 10/8/74 هیأت مدیران

 

 

 

 

 

کلیات

 

 

 

 

    ماده 1 – به منظور ایجاد تمرکز و هماهنگی در امور تاکسیرانی و انواع سرویس های تاکسی شهری در شهرها، وزارت کشور بر اساس مواد (54) و (84) قانون شهرداری – مصوب 1334 اقدامات لازم را معمول می کند.

 

 

 

 

    ماده 2 – تاکسی عبارت از وسیله نقلیه ای – اعم از سواری، استیشن یا هر خودروی مناسب دیگر – است که دارای مشخصات معین شده در این آئین نامه است و با امتیاز بهره برداری که توسط شهرداری صادر می شود، به صورت یکی از سرویس های تاکسی شهری به جابجایی مسافر در درون شهر می پردازد.

 

 

 

 

          تبصره –  انواع سرویس های تاکسی شهری که با عناوین، رنگ ها و فرم های گوناگون نظیر نارنجی و فرودگاه که با وسایل نقلیه سواری، استیشن با خودروی مناسب دیگر یا آژانس مشغول به کار هستند، مشمول این آئین نامه هستند.

 

 

 

 

    ماده 3 – تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی، همچنین کلیه امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر در درون شهر، در حیطه نظارت و مسئولیت شهرداری است.

 

 

 

 

          تبصره –   شهرداری می تواند به منظور رعایت مفاد این آئین نامه، برای اشخاص حقوقی واجد شرایط، مجوز حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری صادر نماید. اشخاص یاد شده بر طبق مفاد این آئین نامه و به نمایندگی از شهرداری به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری اقدام می نمایند.

 

 

 

پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی (پروانه تاکیسرانی)

 

 

 

 

    ماده 4 – پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی (پروانه تاکسیرانی) مجوزی است که پس از طی موفقیت آمیز مراحل مختلف مذکور در این آیین نامه، برای مدت معین (حداکثر 12 ساعت در روز)، سرویس مشخص، مسیر و زمان معین توسط شهرداری صادر می شود. مجوز مذکور فقط برای اشتغال فرد باوسیله نقلیه مشخص است، اعم از اینکه وسیله نقلیه متعلق به دارنده مجوز باشد یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تعلق داشته باشد.

 

 

     مدت اولیه اعتبار پروانه بهره برداری 2 سال است که در صورت داشتن شرایط برای هر بار مدت 2 سال قابل تمدید است.

     پروانه کمکی جهت رانندگان واجد شرایط مرحله اول به مدت 6 ماه و در مراحل بعدی قابل تمدید می باشد.

     مدت استفاده مرخصی سالیانه هر راننده تاکسی سی روز می باشد (با احتساب 4 روز جمعه).

     حداقل یک نوبت کاری هر راننده در روز 8 ساعت که با اضافه کار 4 ساعت تا سقف 12 ساعت می باشد.

     آشنایی با مناطق تاکسیرانی و حوزه فعالیت جغرافیائی آنان

 

 

 

مرز شمالی

مرز شرقی

مرز جنوبی

مرز غربی

منطقه 1

محدوده شمال تهران

شمال شرقی تهران

خیابان دماوند،انقلاب،آزادی

بزرگراه شهید چمران

منطقه 2

خیابان دماوند،انقلاب، آزادی

محدوده جنوب شرقی تهران

شهرری و محدوده آن

نواب، شهید تندگویان صالح آباد

منطقه 3

آزادی، جاده مخصوص

نواب،شهید تندگویان اتوبان صالح آباد

محدوده جنوب غربی

کمربندی آزادگان، قسمتی از جاده ساوه

منطقه 4

شمال غربی تهران

بزرگراه شهید چمران

آزادی، جاده مخصوص

محدوده جاده غرب تهران

 

شرایط عمومی رانندگان برای اشتغال بعنوان راننده تاکسی بشرح ذیل است:

1 – دارا بودن حداقل 23 سال تمام سن

2 – انقضای یکسال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه پایه دوم

3 – موفقیت در آزمون شهرشناسی

4 – انجام خدمت نظام وظیفه یا دارا بودن معافیت دائم

5 – برخورداری از سلامت جسمانی و تناسب جسمی مناسب برای رانندگی

6 – نداشتن سابقه تقصیر در تصادفات منجر به فوت و جرح در 5 سال گذشته

7 – ارائه برگ عدم سوء پیشینه کیفری و نداشتن سابقه محکومیت از حیث ارتکاب جنایات عمدی سرقت، خیانت در امانت، اخذ مال به عنف و جرایم مربوط منافات عفت یا محرومیت از حقوق اجتماعی

8 – ارائه برگ عدم اعتیاد به مواد مخدر

9 – داشتن مدرک سیکل و بالاتر

10 – نداشتن شغل دیگر

11 – التزام به رعایت شئونات اسلامی

آشنایی با ضوابط و مقررات خرید و فروش تاکسی

 

 

برابر دستورالعمل سازمان تاکسیرانی

 

 

 

 

 

آشنائی با مواردی که تخلف محسوب و انجام آن مستلزم پیگیری می باشد

 

 

1 – امتناع از حمل مسافر

2 – عدم رعایت شئونات اسلامی و اجتماعی

3 – عدم انجام کشیک محوله و رعایت مقررات آن

4 – اقدام به تاکسیرانی در ساعت غیرمجاز (رانندگان کمکی نیمه وقت)

5 – ارتکاب به جرم در هنگام تاکسیرانی یا با استفاده از تاکسی

6 – عدم رعایت نرخ های مصوب و عدم استفاده از تاکسیمتر

7 – عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر و تکرار تخلفات راهنمائی و رانندگی

8 – نصب و استفاده از وسایل غیرمجاز در تاکسی

9 – نداشتن تابلو – تاکسیمتر – بغل نویسی – آرم – نوار

10 – ممنوعیت استفاده از پرده (خودروهای ون)

11- استفاده از راننده غیرمجاز

12 – خطی کار کردن

13 – توقف غیرمجاز

14 – عدم توجه به ایست بازرسی

15- عدم اعتبار کارنامه

16 – نصب باربند و حمل بار غیرمجاز – حمل بار در داخل اطاق

17 – امتناع از دادن مدارک

18 – توهین به بازرس

19 – عدم فعالیت مناسب

20- وسایر موارد قانونی

آشنائی با قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی

 

 

شامل آشنائی با معانی راهنمائی و رانندگی (تاکسی – اتوبوس – جاده – راننده و غیره) که در مجموع قوانین راهنمائی و رانندگی لحاظ شده است.

آموزش لازم درخصوص وقوع تصادف و انواع تصادف

آموزش استفاده از جزوه شهرشناسی

آموزش نقشه خوانی

آشنائی با فنون رانندگی

 

 

 

 

آموزش حقوق شهروندی و تعریف شهروند و حقوق آن در اسلام

 

 

نوع آموزش به صورت آزاد

آموزش کمک های اولیه

 

 

اقدامات لازم برای بیماران یا مصدومین و آشنائی با روش های اورژانس نحوه استفاده صحیح از کیف  کمکهای اولیه و آموزشات لازم

 

 

 

آموزش اطفاء حریق

 

 

آشنایی با انواع آتش سوزی

خاموش کردن آتش در وسایل نقلیه

پیشگیری از آتش سوزی در وسایل نقلیه تصادف کرده

 

تعریف اصل 44 قانون اساسی و سیاست های آن و اهداف خصوصی سازی شرح وظائف شرکتهای خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت محترم شرکت:

1 – ایمان تاکسی پایتخت 2 – هفت اقلیم کسری 3 – ارابه گشت سبز 4 -  تاکسی بیسیم بانوان 5 – راه پویان ایرانیان 6 – پروماسیر 7 – تاکسی بیسیم ایرانیان 8 – تاکسی بیسیم باغ آسمون 9 – پاسارگاد 10 – تک تهران سیر 11 – تاکسی بیسیم تهران 12 – تاکسی گشت مهرآباد 13 – پیشتاز سامان 14 – تیراژه تاکسی 15 – حمل راه پویان پایتخت سیر 16 – مهرگان تاکسی الوند 17 – آنی سرویس ایرانیان 18 – افق سیر آریا 19 – ندای به آوران 20 – مسیر سبز فرادیس 21 – گلهای البرز دماوند 22 – سیر و رفاه کاسپین 23 – سمند سپید پارس 24 – زاگرس خودرو 25 – پارس سیر جم 26 – ره آورد گشت میعاد 27 – راهبر پایتخت 28 – نصر گستر یاران 29 – استقلال خدمات پیشرو 30 – ایمن طلائیه 31 – سفر سبز مهدی (عج) 32 – صبا سیر کاسپین 33 – خط واحد تهران 34 – تعاونی تاکسیرانی 35 – آتیه سازان پانیذ 36 – رهروان فردوس برین

 

 

 

     احتراماً؛ باتوجه به اهمیت آموزش و لزوم آشنائی رانندگان با مجموعه قوانین و دستورالعمل های موجود در خصوص فعالیت در سیستم حمل و نقل درون شهری و شرح وظائف و مسئولیتهائی که در این زمینه متوجه آنها بوده به جهت بهتر شدن هر چه بیشتر خدمات رسانی و زمینه ارتقاء شغلی این قشر زحمتکش و تغییر دیدگاههای جامعه نسبت به این نوع خدمات، لازم است که کلیه رانندگان محترم نسبت به گذراندن
دوره های آموزشی اقدام، تا با سرویس دهی هر چه مناسب تر شاهد تحقق اهداف خدما ت رسانی این عزیزان در چرخه حمل و نقل شهری باشیم.

موارد آموزشی به شرح ذیل اعلام میگردد.

دوره های آموزشی

 

 

    1  –  دوره های عمومی

 

 

    2  - دوره های تخصصی

 

 

 

 

 

دوره های عمومی: در این دوره کلیه رانندگان تاکسی موظف به گذراندن آن و اخذ پایان دوره با امضاء شرکت و سازمان تاکسیرانی می باشند.

رئوس آموزش دوره های عمومی

 

 

1 – آشنائی با آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی

2 – آشنائی با صدور پروانه اشتغال به حمل و نقل مسافر درون شهری با تاکسی

3 – آشنائی با مناطق تاکسیرانی و حوزه فعالیت آنان

4 -  شرایط عمومی متقاضیان بر اشتغال بکار در ناوگان تاکسیرانی

5 – آشنائی با ضوابط و مقررات خرید و فروش تاکسی

6 – آشنائی با مواردی که تخلف محسوب و انجام آن مستلزم پیگیری می باشد.

7 – آشنائی با قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی.

8 – آشنائی با حقوق شهروندی و تعریف شهروند و حقوق آن در اسلام .

9 – آموزش کمک های اولیه.

10 – آموزش اطفاء حریق.

11 – آشنائی با اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای دولت در قبال آن.

12 – آشنائی به کلیه امور بیمه (درمانی – خودرو)

13 – آشنائی رانندگان در بروز بحران در وسیله نقلیه و نحوه نگارش گزارش مربوطه

     لذا از کلیه مدیران شرکتها تقاضا می شود شرایط لازم برای برگزاری این دوره ها را مهیا نموده و در صورت نیاز به مدرس درخواست خود را کتباً به سازمان اعلام تا اقدامات لازم بعمل آید.

 

 

حسین تیموری کرمانی

            مدیرعامل

 

 

 

 

 

 

مدیریت محترم شرکت رهروان فردوس برین

 

 

 

     احتراماً؛ باتوجه به اهمیت آموزش و لزوم آشنائی رانندگان با مجموعه قوانین و دستورالعمل های موجود در خصوص فعالیت در سیستم حمل و نقل درون شهری و شرح وظائف و مسئولیتهائی که در این زمینه متوجه آنها بوده به جهت بهتر شدن هر چه بیشتر خدمات رسانی و زمینه ارتقاء شغلی این قشر زحمتکش و تغییر دیدگاههای جامعه نسبت به این نوع خدمات، لازم است که کلیه رانندگان محترم نسبت به گذراندن
دوره های آموزشی اقدام، تا با سرویس دهی هر چه مناسب تر شاهد تحقق اهداف خدما ت رسانی این عزیزان در چرخه حمل و نقل شهری باشیم.

موارد آموزشی به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

 

 

دوره های آموزشی

 

 

    1  –  دوره های عمومی

 

 

    2  - دوره های تخصصی

 

 

 

 

 

دوره های عمومی: در این دوره کلیه رانندگان تاکسی موظف به گذراندن آن و اخذ پایان دوره با امضاء شرکت و سازمان تاکسیرانی می باشند.


  

اطلاعات تماس

  • آدرس: خیابان آزادی، نرسیده به میدان انقلاب، نبش کوچه بهزاد، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
  • تلفن: 48048
  • فکس:48043150
  • پست الکترونیک: publicrelations[at]taxi[dot]tehran[dot]ir