06/18/2018 - دوشنبه 28 خرداد 1397  |   | ورود به سایت

 
 Enter Title کمينه

واحد بيمه

       اين مجموعه يک فعاليت جديد برای سازمان تاکسيرانی است و وظيفه اعلام ليست واجدين شرايط و اخذ حق بيمه رانندگان و ارائه خدمات بعدی آن را عهده دار می باشد.

وظايف واحد بيمه

1-    تطبيق مشخصات کارنامه راننده تاکسی با اطلاعات ثبت شده در فايل کامپيوتری (اطلاعات بايگانی )

2-    ارائه فرم نام نويسی به راننده و کنترل اطلاعات تکميل شده فرم

3-    کنترل و اخذ مدارک مورد نياز و احراز شرايط بيمه

4-    اعلام ميزان حق بيمه ومدت آن و راهنمائی راننده از نحوه بيمه و پرداخت های بعدی

5-    کنترل فيش پرداخت حق بيمه با ميزان حق بيمه قابل پرداخت و اعلام بدهکار يا بستانکاری آن به متقاضی

6-    تکميل فرم های اعلام سابقه ، گواهی تأمين اعتبار دفاتر درمانی و تدوين نامه های اداری

7-    ارسال مدارک راننده جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتی رانندگان

8-    اخذ ليست اطلاعات رانندگان و کنترل اطلاعات ثبت شده با مدارک ارسالی و اصلاح موارد مغاير با اطلاعات ثبت شده در ليست حق بيمه

9-    اخذ ديسکت اطلاعات ليست حق بيمه و کنترل نهائی آن از لحاظ تعداد،ميزان حق بيمه ،صحت اطلاعات ثبت شده ، کارکرد ماهانه ، ثبت اطلاعات ايام بيماری و ...

10-ارائه ديسکت اطلاعاتی ليست حق بيمه به شعبه و رفع هر گونه مغايرت اعلام شده توسط سازمان تأمين اجتماعی

11- اعلام تعداد بيمه شدگان و ميزان حق بيمه قابل پرداخت به شعبه و ارائه چک مربوطه

12-نگهداری حسابهای مربوط به پرداخت حق بيمه و تعيين ميزان بدهی و بستانکاری به منظور تسويه حساب در هرماه

13-اخذ دفاتر درمانی بيمه شدگانی که حق بيمه مربوطه را پرداخت ننموده اند و اعلام مراتب ترک کار به انضمام دفاتر درمانی به شعبه ای که حق بيمه پرداخت می شود.

14-پيگيری مداوم جهت وصول حق بيمه افرادی که در مراحل بعدی می بايست حق بيمه مربوطه را پرداخت نمايند

15-حفظ و نگهداری مدارک بيمه شدگان به نحوی که دسترسی به سوابق آنان در حداقل زمان ميسر باشد

 مدارک لازم جهت بيمه

1-    اصل پروانه معتبر رانندگی تاکسی با حضور شخص مالک

2-    اصل و تصوير شناسنامه مالک تاکسی

3-    اصل و تصوير صفحه اول متقاضيانی که دارای دفترچه بيمه قبلی می باشند

4-اصل و تصوير فيش واريزی به حساب سازمان بابت حق بيمه


  

اطلاعات تماس

  • آدرس: خیابان آزادی، نرسیده به میدان انقلاب، نبش کوچه بهزاد، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
  • تلفن: 48048
  • فکس:48043150
  • پست الکترونیک: publicrelations[at]taxi[dot]tehran[dot]ir