درخواست ملاقات با مدیر عامل

هماهنگی جهت ملاقات با مدیرعامل سازمان

آدرس مناطق

آدرس مناطق 22 گانه شهر تهران

همشهری تاکسی

نشریه ویژه تاکسیرانان شهر تهران

مناقصات و مزایده ها

اطلاعات برگزاری مناقصات و مزایده ها

شرکت های خصوصی

لیست شرکت های خصوصی

خطوط و نرخ کرایه ها

تعرفه و ایستگاه تاکسی ها

پایانه ها

جایگاه و مسیر یابی پایانه ها

اشیاء پیدا شده

پیگیری اشیاء گم شده ی مشتریان

بانک ایده

جمع آوری ، ثبت و پیاده سازی ایده ها

آیین نامه های انضباطی

آیین نامه های انضباطی

پادکست و ویدئو کست

فایل های صوتی و تصویری

انواع تاکسی

انواع کاربری های تاکسی

سرویس مدارس

سرویس مدارس

سیما تاکسی

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات تاکسی

گالری تصاویر

گالری تصاویر